Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Roaohvrid Kui keegi tahab tuua Issandale roaohvrianni, siis olgu ta
 ohvriand peenest jahust; ta valagu selle peale õli ja pangu peale viirukit

ning viigu see preestritele, Aaroni poegadele; ja preester võtku
 sellest peotäis, peenest jahust ja õlist, ja kõik viiruk, ja preester
 süüdaku see altaril põlema kui meenutusohver, kui healõhnaline
 tuleohver Issandale!

Ja mis roaohvrist üle jääb, olgu Aaroni ja ta poegade jagu kui
 väga püha osa Issanda tuleohvritest!

Aga kui sa tahad tuua roaohvrianni ahjus küpsetatust, siis olgu
 need peenest jahust, õliga segatud hapnemata koogid või õliga võitud
 hapnemata kakukesed!

Ja kui su ohvrianniks on roaohver, mis valmistatakse pannil, siis
 olgu see õliga segatud peenest jahust, hapnemata:

murra see palukesteks ja vala õliga üle: see on roaohver!
Ja kui su ohvrianniks on katlas keedetud roaohver, siis olgu see
 peenest jahust, õliga valmistatud!

Roaohver, mis neist aineist on valmistatud, vii Issandale: see
 antagu preestri kätte ja tema viigu see altarile.

Ja preester võtku roaohvrist ära meenutusohvri osa ning süüdaku
 altaril põlema kui healõhnaline tuleohver Issandale!

Ja mis roaohvrist üle jääb, olgu Aaroni ja ta poegade jagu kui
 väga püha osa Issanda tuleohvritest!

Ühtegi roaohvrit, mille toote Issandale, ärge valmistage
 hapnenust, sest haputaignat ja mett ei tohi te iialgi süüdata põlema
 Issandale tuleohvriks!

Esimese saagi ohvrianniks võite neid küll tuua Issandale, aga
 altaril ei tohi neid ohverdada magusaks lõhnaks.

Ja kõik oma roaohvriannid soola soolaga, ärgu puudugu su roaohvrites
 su Jumala osadusesool; ohverda soola kõigis oma ohvriandides!

Aga kui sa tood Issandale roaohvri uudseviljast, siis too oma
 uudsevilja roaohvrina värskeid teri tulel kuivatatud viljapeadest!

Vala selle peale õli ja pane viirukit; see on roaohver!
Ja preester süüdaku põlema meenutusohvri osa teradest ja õlist
 koos kogu viirukiga; see on tuleohver Issandale!