Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
24Lampide süütamine Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Käsi Iisraeli lapsi, et nad tooksid sulle valgustuse jaoks
 puhast tambitud õlipuuõli, et saaks üles seada alaliselt põlevaid
 lampe!

Kogudusetelgis, väljaspool seaduselaeka eesriiet peab Aaron seda
 alaliselt korraldama õhtust hommikuni Issanda palge ees. See olgu
 igaveseks seaduseks teie tulevastele põlvedele!

Ta seadku alalised lambid puhtast kullast lambijalale Issanda
 ees!

Ohvrileivad Ja võta peent jahu ning küpseta sellest kaksteist kooki; iga kook
 olgu kahest kannust jahust!

Siis aseta need kahte ritta, kuus kumbagi ritta, puhtast kullast
 laua peale Issanda ees!

Ja pane kummalegi reale puhast viirukit: see olgu lisaks leivale
 kui meenutusohver, kui tuleohver Issandale!

Igal hingamispäeval seadku ta need alati Issanda ette kui and
 Iisraeli lastelt igavese lepingu kohaselt!

See olgu Aaroni ja ta poegade oma ning nad söögu seda pühas
 paigas; sest väga pühana Issanda tuleohvritest kuulub see
 igavese seaduse kohaselt temale!”

Jumala teotaja karistus Keegi Iisraeli naise poeg, kelle isaks oli egiptlane, läks välja
 Iisraeli laste sekka; ja nad hakkasid leeris riidlema, see Iisraeli
 naise poeg ja üks Iisraeli mees.

Iisraeli naise poeg pilkas Nime ja needis seda. Siis
 viidi ta Moosese juurde. Tema ema nimi oli Selomit, Dibri tütar Daani
 suguharust.

Ja nad panid ta seniks vahi alla, kuni neile langeb otsus
 Issanda suust.

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Vii needja väljapoole leeri; kõik kuuljad pangu oma käed tema
 pea peale ja terve kogudus visaku ta kividega surnuks!

Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle: Kes neab oma Jumalat, see
 peab oma pattu kandma!

Ja kes pilkab Issanda nime, seda karistatagu surmaga; terve
 kogudus visaku ta kividega surnuks! Olgu võõras või päriselanik, kes
 Nime pilkab, surmatagu!

Silm silma vastu Ja kui keegi lööb maha mõne inimese, siis karistatagu teda
 surmaga!

Aga kui keegi lööb maha karilooma, siis ta andku asemele: hing
 hinge vastu!

Ja kui keegi teeb viga oma ligimesele, siis tehtagu temale, nagu
 tema tegi:

murre murde vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu;
 missuguse vea ta tegi teisele, niisugune tehtagu temale!

Kes lööb maha karilooma, andku asemele, aga kes lööb maha inimese, surmatagu!
Ühesugune õigus olgu teil niihästi võõrale kui päriselanikule!
 Sest mina olen Issand, teie Jumal!”

Ja Mooses rääkis nõnda Iisraeli lastele. Siis nad viisid needja
 väljapoole leeri ja viskasid ta kividega surnuks. Iisraeli lapsed
 tegid nõnda, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud.