Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Põletusohvrid Ja Issand kutsus Moosese ning rääkis kogudusetelgist temaga, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui keegi teist tahab tuua
 Issandale ohvrianni kariloomadest, siis ta toogu oma ohvriand veistest
 või lammastest ja kitsedest!

Kui tema ohvrianniks on põletusohver veistest, siis ta toogu üks
 veatu isaloom; ta toogu see kogudusetelgi ukse juurde, et ta leiaks
 armu Issanda ees!

Ja ta pangu oma käsi põletusohvri pea peale, et see leiaks armu
 tema heaks ja tooks temale lepituse!

Siis ta tapku mullikas Issanda ees ja Aaroni pojad, preestrid,
 toogu veri ning piserdagu verd ümberringi altarile, mis on
 kogudusetelgi ukse ees!

Ta nülgigu põletusohver ja raiugu see tükkideks!
Ja preester Aaroni pojad tehku altarile tuli ja pangu puid tulle!
Ja preestrid, Aaroni pojad, seadku tükid koos pea ja rasvaga
 puude peale, mis on altaril olevas tules!

Sisikond ja jalad pestagu veega, ja preester süüdaku see kõik
 altaril põlema: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!

Ja kui ta ohvriand põletusohvriks on lammastest
 või kitsedest, siis ta toogu selleks veatu isaloom

ja tapku see Issanda ees altari põhjapoolses küljes; ja
 preestrid, Aaroni pojad, piserdagu selle verd altarile ümberringi!

Ja ta raiugu see tükkideks koos pea ja rasvaga, ja preester
 seadku need puude peale, mis on altaril olevas tules!

Sisikond ja jalad pestagu veega, ja preester toogu kõik see ning
 süüdaku altaril põlema: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver
 Issandale!

Ja kui tema ohvrianniks Issandale on põletusohver lindudest,
 siis ta toogu oma ohver turteltuvidest või muudest tuvidest!

Preester viigu see altari juurde ja näpistagu sellelt pea ning
 süüdaku see altaril põlema; ja selle veri pigistatagu altari seina
 peale!

Ta eemaldagu selle pugu koos sulestikuga ja visaku see altari
 kõrvale, idapoolsesse külge, tuhaasemele!

Siis ta lõigaku see lõhki tiibade juurest, ilma neid eraldamata,
 ja preester süüdaku see altaril põlema puude peal, mis on tules: see
 on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!