Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
11Ähvardus nurjatuile Siis Vaim tõstis minu üles ja viis mu Issanda koja
 Idaväravasse, mis on ida poole; ja vaata, värava suus oli
 kakskümmend viis meest ja ma nägin nende keskel Jaasanjat,
 Assuri poega, ja Pelatjat, Benaja poega, rahva ülemaid.

Ja ta ütles mulle: „Inimesepoeg, need on mehed, kes
 kavatsevad nurjatust ja peavad kurja nõu selle linna vastu;

nad ütlevad: „Aeg ei ole käes, et ehitada kodasid. See linn
 on pott ja meie oleme liha.”

Seepärast kuuluta neile prohvetlikult, kuuluta
 prohvetlikult, inimesepoeg!”

Siis langes mu peale Issanda Vaim ja ütles mulle: „Räägi:
 Nõnda ütleb Issand: Nii te ütlete, Iisraeli sugu, ja mis teil
 mõttes on, seda ma tean!

Palju on teie poolt mahalööduid selles linnas ja te olete
 mahalöödutega täitnud selle tänavad.

Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Teie mahalöödud, keda
 te olete pannud selle keskele, on liha, ja see linn on pott, aga
 ma viin teid sellest välja.

Mõõka te kardate, aga mina toon mõõga teie kallale, ütleb
 Issand Jumal.

Ma viin teid välja selle keskelt ja annan teid võõraste
 kätte; otsused teie kohta viin ma täide.

Te langete mõõga läbi, Iisraeli piiril mõistan ma kohut
 teie üle ja te saate tunda, et mina olen Issand.

See linn ei ole teile potiks ja teie ei ole lihaks selle
 sees: Iisraeli piiril mõistan ma kohut teie üle.

Ja te saate tunda, et mina olen Issand, sest te ei ole
 käinud mu määruste järgi ega ole teinud mu seaduste järgi,
 vaid olete teinud nende paganate seaduste järgi, kes asuvad teil
 ümberkaudu.”

Aga kui ma prohvetlikult kuulutasin, suri Pelatja, Benaja
 poeg; siis ma langesin silmili ja kisendasin suure häälega ning
 ütlesin: „Oh Issand Jumal! Kas sa teed lõpu Iisraeli jäägile?”

Taastamise ja uuendamise tõotus Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Inimesepoeg, su vennad, su vennad, sugulased ja kogu
 Iisraeli sugu üheskoos on need, kelle kohta Jeruusalemma
 elanikud ütlevad: „Nad on Issandast kaugel, maa on antud
 omandiks meile!”

Seepärast ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Kuigi ma olen
 nad viinud kaugele paganate sekka ja kuigi ma olen nad
 pillutanud mööda maid, olen ma siiski pisut olnud neile pühamuks
 maades, kuhu nad on sattunud.

Seepärast ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Mina kogun teid
 rahvaste seast ja korjan teid maadest, kuhu teid on pillutatud,
 ja ma annan teile Iisraeli maa.

Siis nad tulevad sinna ja kõrvaldavad sealt kõik selle
 põlastusväärsused ja kõik selle jäledused.

Mina annan neile ühesuguse südame ja annan nende sisse uue
 vaimu: ma kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile
 lihase südame,

et nad käiksid mu määruste järgi ning peaksid mu
 seadusi ja täidaksid neid; siis on nad mulle rahvaks ja
 mina olen neile Jumalaks.

Aga kelle süda käib nende põlastusväärsuste ja nende
 jäleduste meele järgi, nende eluviisid panen ma nende oma pea
 peale, ütleb Issand Jumal.”

Siis tõstsid keerubid oma tiivad ja üheaegselt nendega
 tõusid rattad ning ülal nende kohal oli Iisraeli Jumala
 auhiilgus.

Ja Issanda auhiilgus tõusis üles linna keskelt ning jäi
 seisma mäele, mis on ida pool linna.

Aga Vaim tõstis mind üles ja viis mind Kaldeasse vangide
 juurde nägemuses, Jumala Vaimus; siis kadus mul nägemus, mida ma
 olin näinud.

Ja ma jutustasin vangidele kõigist Issanda sõnadest, mis
 ta mulle oli ilmutanud.