Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Aaron süütab lambid Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Aaroniga ja ütle temale: Kui sa lambid üles sead, siis
 need seitse lampi valgustagu lambijala esist!”

Ja Aaron tegi nõnda: ta seadis lambijala lambid selle esise
 poole, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud.

Ja lambijalg oli valmistatud nõnda: kullast sepistatud,
 jalast kuni õiekeseni sepisetöö; eeskuju järgi, mida Issand oli
 näidanud Moosesele, oli ta lambijala valmistanud.

Leviitide ametisse pühitsemine Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Võta leviidid Iisraeli laste hulgast ja puhasta nad!
Neid puhastades talita nendega nõnda: piserda nende peale
 patupuhastuse vett ja nad lasku endil käia habemenuga üle kogu ihu;
 nad pesku oma riided ja puhastagu endid!

Siis nad võtku noor härjavärss ja selle roaohvrina õliga segatud
 peent jahu, sina aga võta teine noor härjavärss patuohvriks,

lase leviidid astuda kogudusetelgi ette ja kogu kokku terve
 Iisraeli laste kogudus!

Siis lase leviidid astuda Issanda ette ja Iisraeli lapsed pangu
 oma käed leviitide peale!

Seejärel Aaron kõigutagu leviite Iisraeli laste kõigutusohvrina
 Issanda ees, et nad võiksid toimetada Issanda teenistust!

Siis pangu leviidid oma käed härjavärsside peade peale: üks
 neist valmistatagu patuohvriks ja teine põletusohvriks Issandale
 lepituse toimetamiseks leviitide eest!

Pane leviidid seisma Aaroni ja ta poegade ette ja kõiguta neid
 kõigutusohvrina Issandale!

Eralda leviidid Iisraeli laste hulgast, et leviidid jääksid
 minule!

Seejärel mingu leviidid kogudusetelgi teenistusse, kui sa oled
 neid puhastanud ja kõigutanud kõigutusohvrina,

sest nad on antud täiesti minule Iisraeli laste hulgast; kõigi
 emakoja avajate asemel kõigist Iisraeli laste esmasündinuist olen ma
 võtnud nad enesele,

kuna minu päralt on iga esmasündinu Iisraeli laste hulgast,
 niihästi inimestest kui loomadest: sel päeval, mil ma lõin maha kõik
 esmasündinud Egiptusemaal, pühitsesin mina nad enesele.

Ma võtsin leviidid kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel
ja andsin leviidid kingina Iisraeli laste hulgast Aaronile ja
 ta poegadele toimetama Iisraeli laste teenistust kogudusetelgi juures
 ja toimetama Iisraeli laste eest lepitust, et Iisraeli lapsi ei
 tabaks nuhtlus, kui Iisraeli lapsed liginevad pühamule.”

Ja Mooses, Aaron ja terve Iisraeli laste kogudus talitasid
 nõnda leviitidega; Iisraeli lapsed talitasid nendega kõigiti
 vastavalt Issanda poolt Moosesele antud käsule leviitide kohta.

Ja leviidid puhastasid endid ning pesid oma riided; Aaron
 kõigutas neid kõigutusohvrina Issanda ees ja Aaron toimetas nende
 eest lepitust nende puhastamiseks.

Seejärel leviidid läksid toimetama oma teenistust
 kogudusetelgis Aaroni ja tema poegade ees. Nõnda nagu Issand oli
 Moosest leviitide pärast käskinud, nõnda nad talitasid nendega.

Leviitide ametiaja kestus Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„See kehtib leviitide kohta: kes on kahekümne viie aastane ja
 üle selle, on teenistuskohustuslik kogudusetelgi töös.

Aga alates viiekümnendast eluaastast saagu ta lahti
 teenistuskohustusest ja ärgu enam teenigu,

vaid ta aidaku oma vendi kogudusetelgis toimetada, mis on
 tarvis, ent päris teenistust ta ärgu toimetagu! Talita nõnda
 leviitidega nende kohustuste poolest!”