Piibel.NET
Pauluse esimene kiri Timoteosele1. Timoteose
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tervitus Paulus, Kristuse Jeesuse apostel, Jumala, meie Päästja, ja
 Kristuse Jeesuse, meie lootuse käskimist mööda -

Timoteosele, oma tõelisele pojale usus: Armu, halastust, rahu
 Jumalalt, meie Isalt, ja Kristuselt Jeesuselt, meie Issandalt!

Hoiatus eksiõpetajate eest Makedooniasse minnes manitsesin ma sind jääma Efesosse
 keelama mõningaid, et nad ei õpetaks võõriti

ega hooliks müütidest ja lõpututest sugupuudest, mis soodustavad
 pigem vaidlusi kui Jumala majapidamist, mis on usus.

Selle korralduse eesmärk on armastus puhtast südamest ja
 heast südametunnistusest ja siirast usust.

Mõned neist on kaldunud kõrvale ja hakanud lobisema,
tahtes olla seaduseõpetajad, mõistmata ise, mida nad räägivad
 või mida nad tõe pähe pakuvad.

Me ju teame, et Seadus on hea, kui keegi seda kasutab korrakohaselt,
teades seda, et Seadust pole seatud kõigile, vaid ülekohtustele
 ja tõrkujatele, jumalakartmatutele ja patustele, nurjatutele ja
 labastele, isa- ja ematapjaile, mõrtsukaile,

hoorajaile, poisipilastajaile, inimröövijaile, valetajaile,
 valevandujaile ja kellele tahes muule, mis käib terve õpetuse vastu.

Terve õpetus vastab õndsa Jumala kirkuse evangeeliumile, mis on
 usaldatud minu kätte.

Apostli tänu Jumalale armu eest Ma olen tänulik Kristusele Jeesusele, meie Issandale, kes on mu
 teinud vägevaks sellega, et ta oma teenistusse pannes on pidanud
 ustavaks mind,

endist Jumala teotajat ja tagakiusajat ja julmurit. Kuid ta on
 mu peale halastanud, sest uskmatuses ma tegutsesin arutult.

Aga meie Issanda arm on olnud minu vastu üliväga suur koos usu
 ja armastusega, mis meile on antud Kristuses Jeesuses.

Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on
 tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina.

Kuid minu peale on halastatud seepärast, et Kristus Jeesus
 saaks osutada kogu oma pikka meelt kõigepealt mind eeskujuks tuues
 neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu.

Aga ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale
 Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.

Korraldus Timoteosele Selle korralduse ma annan sulle, mu poeg Timoteos, varasemate
 sinu kohta käivate ennustuste põhjal, et sa nende toel võitleksid head
 võitlust,

säilitades usku ja puhast südametunnistust, mille mõned on
 enesest ära tõuganud, ja nende usulaev on läinud põhja.

Nende seas on Hümenaios ja Aleksandros; nemad ma olen
 loovutanud saatanale, et nad karistatuna loobuksid Jumala teotamisest.