Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
26Tõotused sõnakuulelikele Te ei tohi enestele teha ebajumalaid ega nikerdatud kuju, ärge
 püstitage enestele ühtki sammast ja ärge pange oma maale
 kummardamiseks kivist kuju, sest mina olen Issand, teie Jumal!

Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut! Mina olen Issand!
Kui te käite mu seaduste järgi ning peate mu käske ja teete nende
 järgi,

siis ma annan teile vihma õigel ajal ning maa annab oma
 saagi ja puud väljal annavad oma vilja;

rehepeks kestab teil viinamarjalõikuseni ja viinamarjalõikus
 kestab külviajani: te saate leiba süüa küllastuseni ja elada oma maal
 julgesti.

Ja mina annan maale rahu, te saate magada ja ükski ei hirmuta
 teid; ma hävitan maalt kurjad metsloomad ja mõõk ei käi üle teie
 maast.

Te ajate taga oma vaenlasi ja need langevad teie ees mõõga läbi.
Viis teie seast ajavad taga sadat ja sada teie seast ajavad taga
 kümmet tuhandet, ja teie vaenlased langevad teie ees mõõga läbi.

Ma pöördun teie poole ja teen teid viljakaks, lasen teid saada
 arvurikkaks ja jõustan oma lepingu teiega.

Teile jätkub söömiseks vana, mullust vilja ja uudse pärast peate
 välja viskama mulluse.

Ma panen oma eluaseme teie keskele ja mu hing ei põlga teid ära.
Ma käin teie keskel ja olen teie Jumal, ja teie peate olema mu
 rahvas.

Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptusemaalt, et
 te ei oleks enam nende orjad; ma murdsin katki teie ikkepuud ja panin
 teid käima püstipäi.

Ähvardused sõnakuulmatuile Aga kui te ei kuula mind ega tee kõigi nende käskude järgi,
vaid hülgate mu määrused ja teie hinged põlgavad mu
 seadlusi, nõnda et te ei tee kõigi mu käskude järgi, vaid
 tühistate mu lepingu,

siis teen ka mina teiega sedasama ja saadan teie kallale
 ootamatu kohkumise, kõhetustõve ja palaviku, mis kustutab silmad ja närib
 hinge; ja te külvate ilmaaegu oma seemet, sest teie vaenlased söövad
 selle.

Ja ma pööran oma palge teie vastu ning teie vaenlane lööb teid;
 teie vihamehed hakkavad valitsema teie üle ja te põgenete, isegi kui
 keegi teid taga ei aja.

Ja kui te sellest hoolimata ei kuula mind, siis ma karistan teid
 veel seitse korda enam teie pattude pärast.

Ma murran teie ülbe kõrkuse ja teen teie taeva raua ja teie maa
 vase sarnaseks.

Siis teie ramm kulub asjata, teie maa ei anna enam saaki ja maa
 puud ei kanna vilja.

Ja kui te siiski teete mulle vastuoksa ega taha mind kuulda,
 siis ma nuhtlen teid veel seitsmekordselt teie pattude pärast.

Ma läkitan teie kallale metsloomad, kes teevad teid lapsetuks,
 murravad teie kariloomad ja vähendavad teid endid, nõnda et teie teed
 jäävad tühjaks.

Aga kui te sellest veel ei lase endid minu poolt hoiatada ja
 teete mulle ikka vastuoksa,

siis teen minagi teile vastuoksa ja mina löön teid
 seitsmekordselt teie pattude pärast.

Ma saadan teie kallale tasumismõõga, mis tasub kätte lepingu
 rikkumise eest. Ja kui te siis kogunete oma linnadesse, läkitan mina
 teie keskele katku ja teid antakse vaenlase kätte.

Kui ma murran katki teie leivatoe, siis küpsetavad teie leiba
 kümme naist ühes ahjus; nad annavad teie leiva tagasi kaalu järgi, ja
 kui te sööte, siis teie kõhud ei saa täis.

Aga kui te seejuures veel ei kuula mind ja teete mulle vastuoksa,
siis teen minagi tulises vihas teile vastuoksa ja karistan teid
 seitsmekordselt teie pattude pärast.

Te hakkate sööma oma poegade ja tütarde liha.
Ma hävitan teie ohvrikünkad ja purustan teie suitsutusaltarid;
 ma viskan teie laibad teie elutute ebajumalate peale ja mu hing
 põlastab teid.

Ma teen teie linnad varemeiks ja hävitan teie pühamud, ja ma
 ei salli enam teie meeldivat lõhna.

Jah, mina ise hävitan maa, nõnda et teie vaenlased, kes seal
 elavad, pööraselt kohkuvad.

Teid ma aga pillutan rahvaste sekka ja paljastan mõõga teie
 taga. Teie maa laastatakse ja teie linnad muutuvad varemeiks.

Siis maa saab hüvituse oma puhkeaegade arvel kõigil oma tühjuse
 päevil ja teie viibides vaenlaste maal. Siis maa puhkab ja saab
 hüvituse oma puhkeaegade arvel.

Kõigil oma laastatud oleku päevil ta puhkab; puhkus, mida ta ei
 saanud teie puhkeaegadel, siis kui te elasite seal.

Ja kes teist üle jäävad, nende südamed ma teen araks nende
 vaenlaste maal: isegi tuules lendleva lehe kahin ajab neid pakku ja
 nad põgenevad, otsekui põgeneksid mõõga eest. Ja nad langevad maha,
 olgugi et keegi taga ei aja.

Ja nad komistavad üksteise otsa, just nagu mõõga ees, kuigi
 keegi taga ei aja. Te ei suuda oma vaenlastele vastu panna.

Te hukkute rahvaste seas ja teid neelab teie vaenlaste maa.
Ja kes teist üle jäävad, hääbuvad oma patusüü pärast oma
 vaenlaste maal; nad hääbuvad ka oma vanemate patusüü pärast nagu nood.

Siis nad tunnistavad oma patusüüd ja oma vanemate patusüüd,
 truudusetust, mida nad mulle osutasid, samuti, et nad tegid mulle
 vastuoksa.

Minagi pean tegema neile vastuoksa ja viima nad vaenlaste maale:
 vahest siis alandab ennast nende ümberlõikamata süda ja nad
 tunnistavad oma patusüüd.

Siis ma mõtlen oma lepingule Jaakobi, Iisaki ja Aabrahamiga, ja
 ma mõtlen ka maale.

Aga esmalt jääb maa nende poolt mahajäetuks ja saab hüvituse oma
 puhkeaegade arvel, siis kui on neist tühjendatud; ja nad ise peavad
 tunnistama oma patusüüd, aina sellepärast, et nad on hüljanud mu
 seadlused ja nende hing on põlanud mu määrusi.

Aga isegi siis, kui nad on oma vaenlaste maal, ma ei hülga neid
 ega põlga täieliku hävituseni, tühistades oma lepingu nendega, sest
 mina olen Issand, nende Jumal.

Ja ma mõtlen nende heaks lepingule nende esivanematega, keda ma
 rahvaste silme all tõin ära Egiptusemaalt, et olla neile Jumalaks.
 Mina olen Issand!”

Need on määrused, seadlused ja õpetused, mis Issand Siinai
 mäel Moosese kaudu andis enese ja Iisraeli laste vahele.