Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Patuohvrid Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Kui keegi kogemata patustab ja
 teeb mõne Issanda käsu vastu midagi, mida ei tohi teha, siis:

kui pattu teeb võitud preester, koormates rahvast süüga, siis ta
 peab patu pärast, mida ta on teinud, tooma ühe veatu noore härjavärsi
 Issandale patuohvriks.

Ta viigu härjavärss kogudusetelgi ukse juurde Issanda ette ja
 pangu oma käsi härjavärsi pea peale ning tapku härjavärss Issanda ees!

Ja võitud preester võtku härjavärsi veri ning viigu
 kogudusetelki!

Siis preester kastku oma sõrm verre ja tilgutagu verd Issanda ees
 seitse korda pühamu eesriide ees!

Ja preester määrigu verd Issanda ees kogudusetelgis oleva healõhnalise
 suitsutusohvri altari sarvedele ning valagu kõik härjavärsi veri
 põletusohvrialtari aluse kõrvale, mis on kogudusetelgi ukse juures!

Ja ta võtku ära kõik patuohvri härjavärsi rasv, sisikonda
 kattev rasv, kõik rasv, mis on sisikonna küljes,

mõlemad neerud ja rasv, mis on nende küljes nimmetel, ja
 maksarasv, mis ta eraldagu neerude juurest

samal viisil, nagu see eraldatakse tänuohvrihärjast; ja preester
 süüdaku see põlema põletusohvrialtaril!

Aga härjavärsi nahk ja kõik tema liha koos pea ja jalgadega,
 sisikond ja rupskid,

kogu ülejäänud härjavärss ta viigu väljapoole leeri ühte
 puhtasse paika, kuhu kallatakse tuhka, ja ta põletagu see tulega
 puude peal; seal, kuhu tuhk kallatakse, tuleb see põletada!

Ja kui kogu Iisraeli kogudus eksib, aga nõnda, et koguduse silma
 eest jääb varjatuks, et nad on teinud mõne Issanda käsu vastu midagi,
 mida ei tohi teha, ja saavad süüdlasteks,

ja patt, mida nad on teinud, saab ometi teatavaks, siis kogudus
 toogu üks noor härjavärss patuohvriks ja viigu see kogudusetelgi ette!

Koguduse vanemad pangu oma käed härjavärsi pea peale Issanda ees
 ja härjavärss tapetagu Issanda ees!

Ja võitud preester viigu härjavärsi veri kogudusetelki!
Preester kastku oma sõrm verre ja tilgutagu seitse korda Issanda
 ees, eesriide ees!

Ja ta määrigu verd altari sarvedele, mis on Issanda ees
 kogudusetelgis, aga kõik ülejäänud veri ta valagu põletusohvrialtari
 alusele, mis on kogudusetelgi ukse ees!

Ja ta eraldagu sellest kõik rasv ning süüdaku altaril põlema
ja talitagu härjavärsiga nõnda, nagu ta talitas patuohvri
 härjavärsiga; ta talitagu sellega selsamal viisil! Kui preester nõnda
 on neile lepitust toimetanud, siis antakse neile andeks.

Ta viigu härjavärss väljapoole leeri ja põletagu see ära, nõnda
 nagu ta põletas eelmise härjavärsi; see on koguduse patuohver!

Kui üks vürst patustab ja kogemata teeb Issanda, oma
 Jumala mõne käsu vastu midagi, mida ei tohi teha, ja saab süüdlaseks,

aga temale tehakse teatavaks ta patt, mida ta on teinud, siis
 ta viigu oma ohvrianniks üks veatu sikk!

Ta pangu oma käsi siku pea peale ja tapku see selles paigas,
 kus Issanda ees põletusohvrit tapetakse; see on patuohver!

Preester võtku sõrmega patuohvri verd ja määrigu põletusohvri
 altari sarvedele, aga ülejäänud veri ta valagu põletusohvri altari
 aluse kõrvale!

Ja ta süüdaku kõik selle rasv altaril põlema, nõnda nagu
 tänuohvri rasv; kui preester on tema ees lepitust teinud ta patu
 pärast, siis antakse temale andeks!

Kui keegi maa rahva seast kogemata patustab, tehes mõne Issanda
 käsu vastu midagi, mida ei tohi teha, ja saab süüdlaseks,

aga temale saab teatavaks ta patt, mida ta on teinud, siis ta
 toogu ohvrianniks üks veatu kits, emane loom, oma patu pärast, mida
 ta on teinud,

ja pangu oma käsi patuohvri pea peale ning tapku patuohver
 põletusohvri paigas!

Preester võtku sõrmega verd ja määrigu põletusohvri altari
 sarvedele, aga kõik ülejäänud veri ta valagu altari aluse kõrvale!

Ja ta võtku ära kõik rasv, nõnda nagu võetakse rasv tänuohvrist,
 ja preester süüdaku see altaril põlema meeldivaks lõhnaks Issandale!
 Kui preester nõnda on tema eest lepitust teinud, siis antakse temale andeks.

Aga kui ta toob oma patuohvrianniks lambatalle, siis ta toogu
 veatu emane loom

ja pangu oma käsi patuohvri pea peale ning tapku see patuohvriks
 paigas, kus põletusohvrit tapetakse!

Preester võtku sõrmega patuohvri verd ja määrigu põletusohvrialtari
 sarvedele, aga kõik ülejäänud veri ta valagu altari aluse kõrvale!

Ja ta võtku ära kõik selle rasv, nõnda nagu võetakse tänuohvri
 lambatalle rasv, ja preester süüdaku see altaril põlema Issanda
 tuleohvrite peal! Kui preester temale ta patu pärast, mida ta on
 teinud, on lepitust teinud, siis antakse temale andeks.