Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Süüohvrid Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Anna käsk Aaronile ja tema poegadele ning ütle: See on
 põletusohvri seadus: põletusohver olgu altarileel kogu öö hommikuni
 ja altaril hoitagu tuli põlemas!

Preester pangu selga oma linane rüü ja jalga linased püksid ihu
 katteks ning tõstku ära tuhk, milleks tuli põletusohvri on altaril
 põletanud, ja kallaku see altari kõrvale!

Siis ta võtku oma riided seljast ja pangu selga teised riided
 ning viigu tuhk väljapoole leeri ühte puhtasse paika!

Aga tuli hoitagu altaril põlemas, see ei tohi kustuda! Preester
 peab igal hommikul süütama altaril puud ja seadma nende peale
 põletusohvri ning põletama selle peal tänuohvri rasva.

Altaril peab põlema alaline tuli, see ei tohi kustuda!
Ohverdamine ja ohvriseadused Ja see on roaohvri seadus: Aaroni pojad toogu see Issanda ette
 altari esikülje poole!

Ja preester võtku sellest kamalutäis, roaohvri peenest jahust ja
 õlist, ja kõik viiruk, mis on roaohvri peal, ja süüdaku see altaril
 põlema healõhnaliseks meenutusohvriks Issandale!

Ja mis sellest üle jääb, söögu Aaron ja ta pojad; seda söödagu
 pühas paigas, nad söögu seda kogudusetelgi õues!

Seda ei tohi küpsetada hapnenult! Ma olen selle andnud neile
 osaks oma tuleohvritest, see on väga püha, nagu patu- ja süüohvergi.

Kõik mehed Aaroni laste hulgast söögu seda; see olgu teie
 sugupõlvedele igaveseks seaduseks Issanda tuleohvrite kohta: kõik,
 mis puutub nende külge, saab pühaks!”

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„See olgu Aaroni ja tema poegade ohvriand, mille nad peavad
 tooma Issandale oma võidmispäeval: kaks toopi peent jahu alaliseks
 roaohvriks - sellest pool hommikul ja pool õhtul.

Seda valmistatagu pannil õliga, see olgu hästi sõtkutud, kui sa
 selle tood; ohverda see raasukesteks poetatud roaohvri palukestena
 meeldivaks lõhnaks Issandale!

Preester, kes tema poegadest on võitud ta järglaseks, valmistagu
 seda; see on igavene seadus; see põletatagu täisohvrina Issandale!

Iga preestri roaohver olgu täisohver, seda ei tohi süüa!”
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Aaroniga ja tema poegadega ning ütle: See on patuohvri
 seadus: paigas, kus tapetakse põletusohver, tuleb tappa ka patuohver
 Issanda ees; see on väga püha.

Preester, kes ohverdab patuohvrit, võib seda süüa; seda söödagu
 pühas paigas kogudusetelgi õues!

Kõik, mis puutub selle liha külge, saab pühaks; ja kui selle
 verd on piserdunud riidele, siis pese pühas paigas ära see, mis sinna
 on piserdunud!

Saviastja, milles seda keedeti, purustatagu; aga kui keedeti
 vaskastjas, siis seda küüritagu ja uhatagu veega!

Kõik mehed preestrite soost võivad seda süüa: see on väga püha.
Aga ühtegi patuohvrit, mille veri on viidud kogudusetelki, et
 pühamus lepitust toimetada, ei tohi süüa, vaid see põletatagu tulega!