Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
23Seatud pühad Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Issanda seatud pühad, mis
 te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, minu seatud pühad on need:

kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmes päev on täielik
 hingamispäev, püha kokkutulek; te ei tohi teha ühtegi tööd, see olgu
 Issanda hingamispäev kõigis teie asupaigus!

Need on Issanda seatud pühad, pühad kokkutulekud, mis te peate
 välja kuulutama nende seatud ajal:

esimeses kuus, neljateistkümnenda päeva õhtul on paasapüha
 Issanda auks.

Ja sellesama kuu viieteistkümnendal päeval on Issanda auks hapnemata
 leibade püha; seitse päeva sööge hapnemata leiba!

Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek; ühtegi argipäevatööd
 ärge tehke!

Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvreid; seitsmendal päeval
 on püha kokkutulek, ühtegi argipäevatööd ärge tehke!”

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te tulete maale,
 mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma
 lõikusest uudsevihk preestrile!

Tema kõigutagu seda vihku Issanda ees, et te saaksite
 meelepäraseks; preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval
 päeval!

Ja päeval, mil te vihku kõigutate, ohverdage Issandale
 põletusohvriks üks veatu aastane oinastall

ja selle juurde kuuluv roaohver - kaks kannu õliga segatud peent
 jahu Issandale healõhnaliseks tuleohvriks, ja selle juurde kuuluv
 joogiohver - kolm kortlit veini.

Aga enne seda päeva, mil te viite ohvrianni oma Jumalale, te ei
 tohi süüa uudseleiba ega kuivatatud ja toorest vilja. See olgu teie
 sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie asupaigus!

Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast,
 mil te tõite kõigutusvihu, seitse täis nädalat -

kuni seitsmendale hingamispäevale järgneva päevani lugege
 viiskümmend päeva -, siis tooge Issandale uus roaohver!

Paigust, kus te elate, tooge kaks kõigutusohvri leiba; need olgu
 hapnenult küpsetatud kahest kannust peenest jahust uudseanniks
 Issandale!

Ja koos leivaga ohverdage seitse veatut, aastast oinastalle, üks
 noor härjavärss ja kaks jäära: need olgu koos oma roaohvriga ja
 joogiohvritega põletusohvriteks Issandale, healõhnaliseks tuleohvriks
 Issandale!

Ja ohverdage üks noor sikk patuohvriks ja kaks aastast
 oinastalle tänuohvriks!

Preester kõigutagu neid kahte oinastalle koos uudseleivaga
 kõigutusohvrina Issanda ees: need olgu Issandale pühitsetud preestri
 jaoks!

Ja kuulutage endile samaks päevaks püha kokkutulek; ärge tehke
 siis ühtegi argipäevatööd! See olgu igaveseks seaduseks teie
 sugupõlvedele, kus te iganes asute!

Ja kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika oma põlluääri
 sootuks ja ära nopi üles, mida su lõikuse järelt saaks noppida! Jäta
 see kehvale ja võõrale! Mina olen Issand, teie Jumal!”

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Seitsmendas kuus, esimesel
 päeval, olgu teil hingamispäev, sarvehäälega meeldetuletatav püha kokkutulek.

Ärge tehke siis ühtegi argipäevatööd, vaid ohverdage Issandale
 tuleohver!”

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Aga kümnes päev selles seitsmendas kuus on lepituspäev; see
 olgu teile pühaks kokkutulekuks: alandage siis oma hinged ja
 ohverdage Issandale tuleohvreid!

Sel päeval ärge tehke ühtegi tööd, sest see on teile
 lepituspäevaks, mil teie eest lepitust toimetatakse Issanda, teie
 Jumala ees!

Jah, igaüks, kes sel päeval ennast ei alanda, hävitatagu oma
 rahva seast!

Ja igaühe, kes sel päeval teeb mingit tööd, ma hävitan tema rahva
 seast!

Ärge tehke siis ühtegi tööd; see olgu teie sugupõlvedele
 igaveseks seaduseks, kus te iganes asute!

See olgu teile täielikuks hingamispäevaks ja hingede
 alandamiseks! Algusega kuu üheksanda päeva õhtul, õhtust õhtuni,
 pidage seda oma hingamispäeva!”

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Viieteistkümnendal sellesama
 seitsmenda kuu päeval olgu seitsmepäevane lehtmajadepüha Issanda
 auks!

Esimesel päeval olgu püha kokkutulek; ärgu tehtagu ühtegi
 argipäevatööd!

Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvrit; kaheksandal päeval
 olgu teil püha kokkutulek ja ohverdage siis Issandale tuleohver; see
 on lõpetuspüha, ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!

Need on Issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks
 kokkutulekuiks, Issandale tuleohvrite ohverdamiseks: põletusohver ja
 roaohver, tapaohver ja joogiohver iga päev, vastavalt päevale,

peale Issanda hingamispäevade ja peale teie andide, peale kõigi
 teie tõotusohvrite ja peale kõigi teie vabatahtlike ohvrite, mis te
 Issandale annate.

Aga seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval, kui te maa saagi
 olete koristanud, pühitsege Issanda püha seitse päeva; esimene päev
 olgu hingamispäev, samuti olgu kaheksas päev hingamispäev!

Esimesel päeval võtke endile puuvilja ihaldusväärsetest puudest,
 palmioksi ja oksi leherikastelt puudelt ja jõepajudelt ja olge seitse
 päeva rõõmsad Issanda, oma Jumala ees!

Pühitsege seda püha Issanda auks seitse päeva aastas! See olgu
 teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks; pühitsege seda seitsmendas
 kuus!

Elage lehtmajades seitse päeva; kõik Iisraelis sündinud elagu lehtmajades,
et teie tulevased põlved teaksid, kuidas ma Iisraeli lapsi lasksin
 elada lehtmajades, kui ma tõin nad ära Egiptusemaalt. Mina olen
 Issand, teie Jumal!”

Nõnda rääkis Mooses Iisraeli lastele neist Issanda seatud pühadest.