Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
36Tütarde pärimisõigus ühenduses abiellumisega Siis astusid ette gileadlaste suguvõsa perekondade peamehed - üks
 Joosepi poegade suguvõsadest, sest Gilead oli Manasse poja Maakiri
 poeg - ja nad rääkisid Moosese ja vürstide ees, kes olid Iisraeli
 laste perekondade peamehed,

ning ütlesid: „Issand on mu isandat käskinud anda maa liisu läbi
 Iisraeli lastele pärisosaks, ja mu isand sai Issandalt käsu anda meie
 venna Selofhadi pärisosa tema tütardele.

Aga kui nad saavad naisteks Iisraeli laste teiste suguharude
 poegadele, siis võetakse nende pärisosa ära meie vanemate pärisosast
 ja see liidetakse selle suguharu pärisosaga, kuhu nad hakkavad
 kuuluma; aga meie pärandus-liisuosa vähendatakse.

Isegi kui Iisraeli lastele saabub juubeliaasta, siis liidetakse
 nende pärisosa ometi selle suguharu pärisosaga, kuhu nad hakkavad
 kuuluma, ja meie vanemate suguharu pärisosast võetakse ära nende
 pärisosa.”

Ja Mooses andis Issanda käsul Iisraeli lastele käsu, öeldes:
 „Joosepi poegade suguharu räägib õigesti.

Issand on andnud Selofhadi tütarde pärast niisuguse käsu,
 öeldes: Nad saagu naiseks neile, kes nende silmis head on, ainult et
 nad saaksid naiseks oma vanemate suguharu suguvõsasse

ja et Iisraeli laste pärisosa ei läheks ühest suguharust teise,
 vaid Iisraeli lastest peab igaüks kinni hoidma oma vanemate suguharu
 pärisosast.

Iga tütarlaps, kes pärib pärisosa mõnes Iisraeli laste
 suguharus, saagu naiseks kellelegi oma isa suguharu suguvõsadest, et
 Iisraeli lastest saaks igaüks pärida oma vanemate pärisosa

ja et pärisosa ei läheks ühest suguharust teise, vaid et iga
 Iisraeli laste suguharu saaks kinni hoida oma pärisosast.”

Selofhadi tütred tegid nõnda, nagu Issand andis Moosesele käsu:
Mahla, Tirsa, Hogla, Milka ja Noa, Selofhadi tütred, said
 naisteks oma isa vendade poegadele.

Nad said naisteks Joosepi poja Manasse poegade suguvõsadesse ja
 nende pärisosa jäi nende isa suguvõsa suguharu juurde.

Need on need käsud ja seadlused, mis Issand andis Moosese
 kaudu Iisraeli lastele Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal.