Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Leviitide tegevus kogudusetelgis ja rännakul Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:
„Loe ära Kehati pojad Leevi poegade hulgast nende suguvõsade,
 nende perekondade kaupa,

kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõik
 teenistuskõlvulised kogudusetelgi teenistuse toimetamiseks.

See on Kehati poegade teenistus kogudusetelgis: hoolekanne kõige
 pühamate asjade eest.

Leeri teele asudes mingu Aaron ja ta pojad ja võtku maha
 katte-eesriie ja katku sellega tunnistuslaegas!

Siis nad pangu selle peale merilehmanahast kate, laotagu selle
 peale tervenisti sinine riie ja asetagu paika selle kandekangid!

Ja nad laotagu ohvrileibade lauale sinine riie ja pangu
 selle peale vaagnad ja kausid, kannud ja joogiohvri peekrid; ka
 alaline leib olgu selle peal!

Siis nad laotagu nende peale helepunane riie, katku see
 merilehmanahast kattega ja asetagu paika selle kandekangid!

Ja nad võtku sinine riie ja katku valgustuslambi jalg,
 selle lambid, tahikäärid, tahikarbid ja kõik selle õlinõud, millega
 teenistust toimetatakse!

Nad pangu see ja kõik selle riistad merilehmanahast kattesse
 ning asetagu kanderaamile!

Ja kuldaltarile nad laotagu sinine riie, katku see
 merilehmanahast kattega ja asetagu paika selle kandekangid!

Ja nad võtku kõik teenistusriistad, millega nad pühamus
 teenistust toimetavad, pangu need sinisesse riidesse, katku
 need merilehmanahast kattega ja asetagu kanderaamile!

Nad koristagu tuhk altarilt ja laotagu sellele purpurpunane
 riie!

Siis nad pangu selle peale kõik riistad, millega nad seal
 teenistust toimetavad: sütepannid, kahvlid, labidad ja piserdusnõud,
 kõik altari riistad, laotagu nende peale kate merilehmanahast ja
 asetagu paika selle kandekangid!

Kui leeri teele asudes Aaron ja tema pojad on kinni katnud
 pühamu ja kõik pühamu riistad, siis Kehati pojad tulgu kandma, aga
 nad ei tohi puudutada pühi asju, et nad ei sureks! Need on Kehati
 poegade kandamiks kogudusetelgist.

Ja preester Aaroni poja Eleasari hooldada olgu valgustusõli,
 healõhnalised suitsutusrohud, alaline roaohver ja võideõli, hooldus
 kogu elamu üle ja kõige üle, mis selles on, pühamus ja selle
 riistades.”

Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:
„Ärge laske hävida kehatlaste suguvõsade tüve leviitide seast!
Seepärast toimige nendega nõnda, et nad jääksid elama ega
 sureks, kui nad liginevad kõige pühamatele asjadele: Aaron ja ta pojad
 mingu ja pangu neist igaüks oma teenistusse ja oma kandami juurde,

aga nemad ise ei tohi minna vaatama pühi asju mitte
 silmapilgukski, et nad ei sureks!”

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Loe ära ka Geersoni pojad nende perekondade, nende suguvõsade kaupa,
kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni! Loe
 ära kõik teenistuskõlvulised teenistuse toimetamiseks kogudusetelgis!

See olgu geersonlaste suguvõsade töö, mida nad peavad tegema ja
 mida kandma:

nemad kandku elamu vaipu ja kogudusetelki, selle katet ja
 merilehmanahast katet, mis kui pealis on selle peal, ja kogudusetelgi
 ukse katet,

ja õue vaipu ja elamu ja altari ümber oleva õue väravaavause
 katet ja nende nööre ja kõiki nende juurde kuuluvaid tööriistu; nad
 tehku kõike, mis neil seejuures tuleb teha!

Aaroni ja tema poegade käsu järgi sündigu kogu geersonlaste
 poegade teenistus kõiges, mis neil on kanda, ja kõiges, mis
 neil on toimetada; andke nende hooleks kogu nende kandam!

See on geersonlaste poegade suguvõsade teenistus kogudusetelgis;
 mis neil tuleb teha, sündigu Iitamari, preester Aaroni poja käe all.

Merari pojad - loe nad ära nende suguvõsade, nende perekondade kaupa,
kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni; neist
 loe ära kõik teenistuskõlvulised kogudusetelgi teenistuse
 toimetamiseks!

Ja kogu nende teenistuseks kogudusetelgis on nende kohustus
 kanda elamu laudu, latte, sambaid ja jalgu,

ja ümberringi oleva õue sambaid, nende jalgu, vaiu ja nööre koos
 kõigi nende riistadega ja kogu selleks vajaliku tööga; nimetage
 nimeliselt riistad, mida nad on kohustatud kandma.

See on Merari poegade suguvõsade teenistus, kogu nende teenistus
 kogudusetelgis Iitamari, preester Aaroni poja käe all.”

Ja Mooses ja Aaron ja koguduse vürstid lugesid ära kehatlaste
 pojad nende suguvõsade ja nende perekondade kaupa,

kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõik
 teenistuskõlvulised kogudusetelgi teenistuseks.

Ja neid, nende suguvõsade kaupa loetuid, oli kaks tuhat
 seitsesada viiskümmend.

Need olid need, kes ära loeti kehatlaste suguvõsadest, kõik
 kogudusetelgi teenistuses olijad, keda Mooses ja Aaron lugesid
 Moosese läbi antud Issanda käsul.

Ja loetud Geersoni poegi nende suguvõsade ja perekondade kaupa,
kolmekümneaastasi ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõiki
 teenistuskõlvulisi kogudusetelgi teenistuseks,

neid nende suguvõsade ja perekondade kaupa loetuid oli kaks
 tuhat kuussada kolmkümmend.

Need olid need, kes ära loeti Geersoni poegade suguvõsadest,
 kõik kogudusetelgi teenistuses olijad, keda Mooses ja Aaron lugesid
 Issanda käsul.

Ja loetuid Merari poegade suguvõsadest, nende suguvõsade ja
 perekondade kaupa,

kolmekümneaastasi ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõiki
 teenistuskõlvulisi kogudusetelgi teenistuseks,

neid nende suguvõsade kaupa loetuid oli kolm tuhat kakssada.
Need olid need, kes ära loeti Merari poegade suguvõsadest, keda
 Mooses ja Aaron lugesid Moosese läbi antud Issanda käsul.

Kõiki loetuid, keda Mooses ja Aaron ja Iisraeli vürstid lugesid
 leviitidest nende suguvõsade ja perekondade kaupa,

kolmekümneaastasi ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõiki
 töökõlvulisi teenistuse toimetamiseks ja kandetööks kogudusetelgis,

neid loetuid oli kaheksa tuhat viissada kaheksakümmend.
Moosese läbi antud Issanda käsul loeti nad ära mees-mehelt,
 igaüks oma teenistuse või kandami jaoks. Nad loeti ära, nagu Issand
 oli Moosest käskinud.