Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Iisraeli sõjakõlvulised mehed loetakse ära Ja Issand rääkis Moosesega Siinai kõrbes kogudusetelgis
 teise kuu esimesel päeval, teisel aastal pärast nende lahkumist Egiptusemaalt,
 öeldes:

„Võta arvele kogu Iisraeli laste koguduse pead nende suguvõsade
 kaupa, nende perekondade kaupa nimekirja järgi kõik meesterahvad pea-pealt,

kahekümneaastased ja üle selle, kõik, kes Iisraelist on
 kõlvulised minema sõtta. Sina ja Aaron lugege nad ära nende väeosade kaupa.

Ja teiega olgu igast suguharust mees, kes on oma perekondade peamees.
Ja need on nende meeste nimed, kes seisku teie juures: Ruubenist
 Elisuur, Sedeuuri poeg;

Siimeonist Selumiel, Suurisaddai poeg;
Juudast Nahson, Amminadabi poeg;
Issaskarist Netaneel, Suuari poeg;
Sebulonist Eliab, Heeloni poeg;
Joosepi poegadest: Efraimist Elisama, Ammihudi poeg; Manassest
 Gamliel, Pedasuuri poeg;

Benjaminist Abidan, Gideoni poeg;
Daanist Ahieser, Ammisaddai poeg;
Aaserist Pagiel, Okrani poeg;
Gaadist Eljasaf, Deueli poeg;
Naftalist Ahira, Eenani poeg.”
Need olid kogudusest kutsutud, oma vanemate suguharude vürstid,
 Iisraeli tuhandete peamehed.

Ja Mooses ja Aaron võtsid need mehed, kes olid nimeliselt näidatud,
ja teise kuu esimesel päeval kogusid nad kokku terve koguduse,
 kes kanti sünnikirja oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja
 järgi, pea-pealt, kahekümneaastased ja üle selle.

Nõnda nagu Issand oli Moosest käskinud, nõnda ta luges nad ära
 Siinai kõrbes.

Ruubeni, Iisraeli esmasündinu poegi, nende järglasi oma
 suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi pea-pealt, kõiki
 meesterahvaid, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi,

neid Ruubeni suguharust loetuid oli nelikümmend kuus tuhat viissada.
Siimeoni poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa
 nimekirja järgi pea-pealt, kõiki meesterahvaid, kahekümneaastasi ja
 üle selle, kõiki sõjakõlvulisi,

neid Siimeoni suguharust loetuid oli viiskümmend üheksa tuhat kolmsada.
Gaadi poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa
 nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi,

neid Gaadi suguharust loetuid oli nelikümmend viis tuhat
 kuussada viiskümmend.

Juuda poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa
 nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi,

neid Juuda suguharust loetuid oli seitsekümmend neli tuhat kuussada.
Issaskari poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa
 nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi,

neid Issaskari suguharust loetuid oli viiskümmend neli tuhat nelisada.
Sebuloni poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa
 nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi,

neid Sebuloni suguharust loetuid oli viiskümmend seitse tuhat nelisada.
Joosepi pojad: Efraimi poegade järglasi oma suguvõsade, oma
 perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle,
 kõiki sõjakõlvulisi,

neid Efraimi suguharust loetuid oli nelikümmend tuhat viissada.
Manasse poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa
 nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi,

neid Manasse suguharust loetuid oli kolmkümmend kaks tuhat kakssada.
Benjamini poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa
 nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi,

neid Benjamini suguharust loetuid oli kolmkümmend viis tuhat nelisada.
Daani poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa
 nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi,

neid Daani suguharust loetuid oli kuuskümmend kaks tuhat seitsesada.
Aaseri poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa
 nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi,

neid Aaseri suguharust loetuid oli nelikümmend üks tuhat viissada.
Naftali poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa
 nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi,

neid Naftali suguharust loetuid oli viiskümmend kolm tuhat nelisada.
Need olid need loetud, keda Mooses luges koos Aaroni ja Iisraeli
 vürstidega, keda oli kaksteist meest, igaüks oma perekondade esindaja.

Ja kõiki perekondade kaupa loetud Iisraeli lapsi,
 kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi Iisraelis,

kõiki neid loetuid oli kuussada kolm tuhat viissada viiskümmend.
Leviidid määratakse kogudusetelgi teenistusse Aga leviite, oma vanemate suguharu järgi, ei loetud teiste hulka,
sest Issand oli rääkinud Moosesega, öeldes:
„Aga Leevi suguharu ära loe ja nende päid ära arvesta Iisraeli
 laste hulka,

vaid pane leviidid tunnistuselamu üle, ja kõigi selle riistade
 üle, ja kõige üle, mis sellel on! Nemad kandku elamut ja kõiki
 selle riistu, ja nad teenigu seda ning löögu oma leer üles elamu
 ümber!

Kui elamu läheb teele, siis leviidid võtku see maha, ja kui
 elamu jääb leeri, siis leviidid seadku see üles; aga võõras, kes
 sellele ligineb, surmatagu!

Iisraeli lapsed löögu leer üles, igaüks oma leeripaika ja igaüks
 oma lipu juurde, rühmade kaupa.

Aga leviidid löögu leer üles ümber tunnistuselamu, et Iisraeli
 laste kogudust ei tabaks viha; ja leviidid toimetagu, mida
 tunnistuselamus on vaja toimetada!”

Ja Iisraeli lapsed tegid, nad tegid just nõnda, nagu Issand oli
 Moosest käskinud.