Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
34Kaananimaa piirid ja maa jaotamine Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Käsi Iisraeli lapsi ja ütle neile: Kui te tulete Kaananimaale, see on maa, mis langeb teile pärisosaks, Kaananimaa otsast otsani,
siis olgu teie lõunakülg Siini kõrbest piki Edomit; idas alaku teie lõunapoolne piir Soolamere äärest,
seejärel pöördugu teie piir lõuna poolt Skorpioni astangut, kulgegu Siinini ja selle lõpp olgu lõuna pool Kaades-Barnead; sealt lähtugu see Hasar-Addarisse ja kulgegu Asmonasse;
Asmonast pöördugu piir Egiptuseojani ja selle lõpp olgu meri!
Teie läänepoolseks piiriks olgu suur meri + Salmid 5-6: Meri ja suur meri tähendavad mõlemad Vahemerd.  ; see olgu teie läänepoolne piir!
Teie põhjapoolseks piiriks olgu see: suurest merest märgistage endile Hoori mäeni;
Hoori mäelt märgistage Hamati teelahkmeni ja piir lõppegu Sedadis;
sealt mingu piir Sifroni ja selle lõpp olgu Hasar-Eenanis; see olgu teie põhjapoolne piir!
Idapoolne piir märgistage endile Hasar-Eenanist Sefamisse;
Sefamist laskugu piir Riblasse ida pool Aini; piir laskugu edasi ja puudutagu nõlvakut ida pool Kinnereti järve;
siis laskugu piir Jordanini ja selle lõpp olgu Soolameri! See olgu teie maa, ja need on piirid, mis seda ümbritsevad!”
Ja Mooses käskis Iisraeli lapsi, öeldes: „See on maa, mille te saate liisu läbi endile pärisosaks, mille Issand on käskinud anda üheksale ja poolele suguharule,
sest ruubenlaste suguharu oma perekondade kaupa ja gaadlaste suguharu oma perekondade kaupa ja Manasse pool suguharu on juba saanud oma pärisosad.
Kaks ja pool suguharu on saanud oma pärisosad siinpool Jordanit Jeeriko kohal, ida pool, päikesetõusu pool.”
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Need on nende meeste nimed, kes peavad andma maa teile pärisosaks: preester Eleasar ja Joosua, Nuuni poeg.
Ja võtke igast suguharust üks vürst maad pärisosaks andma!
Ja need on nende meeste nimed: Juuda suguharust Kaaleb, Jefunne poeg;
siimeonlaste suguharust Semuel, Ammihudi poeg;
Benjamini suguharust Elidad, Kisloni poeg;
daanlaste suguharust vürst Bukki, Jogli poeg;
Joosepi järeltulijaist: manasselaste suguharust vürst Hanniel, Eefodi poeg;
efraimlaste suguharust vürst Kemuel, Siftani poeg;
sebulonlaste suguharust vürst Elisafan, Parnaki poeg;
issaskarlaste suguharust vürst Paltiel, Assani poeg;
aaserlaste suguharust vürst Ahihud, Selomi poeg;
naftalilaste suguharust vürst Pedahel, Ammihudi poeg.”
Need olid need, keda Issand käskis anda Iisraeli lastele pärisosa Kaananimaal.