Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
29Ohvrid seatud pühadel Ja seitsmenda kuu esimesel päeval olgu teil pühalik kokkutulek; + Uusaastapüha, mida pühitseti sügisel. Kuude arvutamine põhineb teisel ajaarvamisel, mille põhjal aasta vahetub kevadel.   ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu; see olgu teile sarve puhumise päevaks!
Siis ohverdage põletusohvriks, Issandale meeldivaks lõhnaks, üks noor härjavärss, üks jäär, seitse aastast veatut oinastalle
ja nende juurde kuuluvaks roaohvriks õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära
ja üks kann iga talle kohta neist seitsmest tallest,
ja üks noor sikk patuohvriks, teie eest lepituse toimetamiseks!
See olgu lisaks noorkuu põletusohvrile ja selle juurde kuuluvale roaohvrile, samuti alalisele põletusohvrile ja selle juurde kuuluvale roaohvrile ning nende juurde kuuluvaile kohustuslikele joogiohvritele kui healõhnaline tuleohver Issandale!
Ja sellesama seitsmenda kuu kümnendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek, + Suur lepituspäev.   siis alandage oma hinged, ühtegi tööd ärge tehke!
Siis ohverdage põletusohvriks, Issandale meeldivaks lõhnaks, üks noor härjavärss, üks jäär, seitse aastast oinastalle; need olgu teil veatud!
Ja nende juurde kuulugu roaohvrina õliga segatud peen jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära
ja üks kann iga talle kohta neist seitsmest tallest!
Üks noor sikk olgu patuohvriks peale lepitus-patuohvri ja alalise põletusohvri koos selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvritega.
Ja seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek; + Lehtmajadepüha.   ühtegi argipäevatööd ärge tehke, ja pidage seda püha Issanda auks seitse päeva!
Siis ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks Issandale, kolmteist noort härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast oinastalle; need olgu veatud!
Ja nende juurde kuulugu roaohvrina õliga segatud peen jahu, pool külimittu iga härjavärsi kohta neist kolmeteistkümnest härjavärsist, kaks kannu iga jäära kohta neist kahest jäärast
ja üks kann iga talle kohta neist neljateistkümnest tallest!
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
Ja teisel päeval: kaksteist noort härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
Ja kolmandal päeval: üksteist härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
Ja neljandal päeval: kümme härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
Ja viiendal päeval: üheksa härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
Ja kuuendal päeval: kaheksa härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
Ja seitsmendal päeval: seitse härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
Kaheksandal päeval olgu teil lõpetuspüha; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!
Siis ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks Issandale, üks härjavärss, üks jäär, seitse aastast veatut oinastalle
ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsi, jäära ja tallede arvule eeskirja kohaselt!
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
Need ohverdage Issandale oma seatud pühil peale oma tõotus- ja vabatahtlike ohvrite põletusohvreiks, roa-, joogi- ja tänuohvreiks!”