Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
27Tütarde pärimisõigus Siis astusid ette Selofhadi tütred; Selofhad oli Heeferi poeg, kes oli Gileadi poeg, kes oli Maakiri poeg, kes oli Manasse poeg Joosepi poja Manasse suguvõsast; ja need olid tema tütarde nimed: Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.
Ja nad seisid Moosese ja preester Eleasari ja vürstide ja terve koguduse ees kogudusetelgi ukse juures, öeldes:
„Meie isa suri kõrbes, aga ta ei olnud selles jõugus, kes kogunes Issanda vastu, Korahi jõugus, vaid ta suri oma patu pärast ja tal ei olnud poegi.
Miks peaks kaduma meie isa nimi tema suguvõsa keskelt, sellepärast et tal ei olnud poega? Anna meile pärisosa meie isa vendade keskel!”
Ja Mooses viis nende nõudeasja Issanda ette.
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Selofhadi tütred räägivad õigesti. Anna neile tõesti maaomand pärisosaks nende isa vendade keskel; anna neile üle nende isa pärisosa!
Ja räägi Iisraeli lastega, öeldes: Kui keegi sureb ja tal ei ole poega, siis andke ta pärisosa üle tema tütrele!
Aga kui tal ei ole tütart, siis andke ta pärisosa tema vendadele!
Aga kui tal ei ole vendi, siis andke ta pärisosa tema isa vendadele!
Aga kui ta isal ei ole vendi, siis andke tema pärisosa ligemale veresugulasele ta suguvõsast, ja tema võtku see oma valdusesse! See olgu Iisraeli lastele seadluseks Issanda poolt Moosesele antud käsu kohaselt!”
Joosua saab Moosese järeltulijaks Ja Issand ütles Moosesele: „Mine üles sellele Abarimi mäele ja vaata maad, mille ma annan Iisraeli lastele!
Ja kui sa oled seda vaadanud, siis koristatakse sind su rahva juurde, nagu koristati su vend Aaron,
sellepärast et te Siini kõrbes, kui kogudus riidles, panite vastu mu käsule ega pühitsenud mind nende nähes vee muretsemisega.” See oli Kaadesi Meriba vesi Siini kõrbes.
Ja Mooses rääkis Issandaga, öeldes:
„Pangu Issand, kõige liha vaimude Jumal, koguduse üle üks mees,
kes läheks välja nende ees ja kes tuleks tagasi nende ees, kes viiks nad välja ja kes tooks nad tagasi, et Issanda kogudus ei oleks nagu kari, kellel ei ole karjast!”
Ja Issand ütles Moosesele: „Võta Joosua, Nuuni poeg, mees, kelles on Vaim, ja pane oma käsi tema peale!
Ja pane ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette ning anna temale nende nähes kohustus!
Pane tema peale osa oma väärikusest, et terve Iisraeli laste kogudus võtaks teda kuulda!
Siis ta astugu preester Eleasari ette ja too küsigu temale uurimi + Vt 2Ms 28:15,30 seletust.   otsust Issanda ees; tema käsul nad mingu välja ja tema käsul nad tulgu tagasi, tema ise ja kõik Iisraeli lapsed koos temaga, terve kogudus!”
Ja Mooses tegi, nagu Issand oli teda käskinud, ja võttis Joosua ning pani ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette.
Ja ta pani oma käed tema peale ja andis temale kohustuse, nagu Issand oli käskinud Moosese läbi.