Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
30Tõotuste seadus Ja Mooses rääkis Iisraeli lastele kõik, mida Issand oli Moosest käskinud.
Ja Mooses rääkis Iisraeli laste suguharude peameestega, öeldes:
 „Nõnda on Issand käskinud:

Kui keegi mees annab Issandale tõotuse või vannub vande, võttes
 oma hinge peale loobumistõotuse, siis ei tohi ta murda oma sõna: ta
 peab tegema kõik, mis ta suust on välja tulnud!

Ja kui keegi naine annab Issandale tõotuse ja võtab enesele
 loobumistõotuse, olles noorpõlves oma isakojas,

ja tema isa kuuleb ta lubadust ja loobumistõotust, mille ta on
 võtnud oma hinge peale, aga tema isa ei ütle temale sõnagi, siis
 peavad kõik ta lubadused jääma jõusse, ja kõik loobumistõotused, mis
 ta on võtnud oma hinge peale, peavad jääma jõusse!

Aga kui ta isa keelab teda päeval, mil ta seda kuuleb: siis ei
 jää jõusse ükski ta lubadus ja loobumistõotus, mille ta on võtnud oma
 hinge peale, ja Issand annab temale andeks, sellepärast et ta isa on
 teda keelanud.

Ja kui ta saab mehele ja temal on täita tõotus või mõtlemata
 sõna huultelt, mille ta on võtnud oma hinge peale,

ja ta mees kuuleb seda, aga ei lausu temale ühtegi sõna sel
 päeval, mil ta seda kuuleb, siis peavad jääma jõusse tema lubadused
 ja loobumistõotused, mis ta on võtnud oma hinge peale!

Aga kui ta mees sel päeval, mil ta seda kuuleb, keelab teda,
 siis ta tühistab tema tõotuse, mis tal oli täita, ja selle mõtlemata
 sõna huultelt, mille ta oli võtnud oma hinge peale, ja Issand annab
 temale andeks.

Aga lese või hüljatu tõotus, kõik, mis ta on võtnud oma hinge
 peale, jäägu jõusse!

Ja kui naine tõotab oma mehe kojas või võtab vandega oma hinge
 peale loobumistõotuse

ja tema mees kuuleb, aga ei lausu temale sõnagi ega keela teda,
 siis jäävad jõusse kõik ta lubadused ja kõik loobumistõotused, mis ta
 on võtnud oma hinge peale.

Aga kui ta mees sel päeval, mil ta neid kuuleb, tühistab need
 täiesti, siis ei jää jõusse ükski ta huultelt tulnud lubadus või
 hinge peale võetud loobumistõotus. Ta mees on need tühistanud ja
 Issand annab temale andeks.

Kõiki ta tõotusi ja kõiki vandega antud lubadusi hinge
 alandamiseks võib ta mees jätta jõusse või tühistada.

Aga kui ta mees päevast päeva ei lausu temale sõnagi, siis
 jätab ta jõusse tema lubadused või kõik ta loobumistõotused, mis tal
 on täita. Ta jätab need jõusse, sest ta ei ole lausunud temale sõnagi
 päeval, mil ta neid kuulis.

Ja kui ta need siiski tühistab, pärast seda kui ta neid on
 kuulnud, aga alles hiljem, siis ta peab kandma naise süüd!”

Need on seadused, mis Issand andis Moosesele, et need kehtiksid
 mehe ja ta naise vahel, isa ja ta tütre vahel, kui too on noorpõlves oma
 isakojas.