Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
16Efraimi järeltulijate pärisosa Ja jooseplastele tuli liisuosa, mis algab Jeeriko
 Jordanist, Jeeriko veest ida pool ja suundub sealt kõrbe, mis
 üleneb Jeerikost Peeteli mäestikku.

Peetelist läheb piir Luusi ja kulgeb arklaste maa-alale
 Atarotti,

laskub alla lääne poole jafletlaste maa-alale kuni alumise
 Beet-Hooronini ja kuni Geserini, ja selle lõpp on meres.

Joosepi pojad Manasse ja Efraim said oma pärisosaks:
efraimlastele sai maa-alaks nende suguvõsade kaupa: nende
 pärisosa piir oli ida pool Atarot-Addarit kuni ülemise
 Beet-Hooronini.

Siis kulgeb piir mereni. Mikmetat jääb põhja poole, aga
 piir pöördub ida poole Taanat-Silosse ja kulgeb sellest ida
 pool Jaanohasse;

Jaanohast laskub see alla Atarotti ja Naarasse, riivab
 Jeerikot ja lõpeb Jordani ääres.

Tappuahist kulgeb piir lääne poole Kaanaoja ja selle lõpp
 suubub merre. See oli efraimlaste suguharu pärisosa nende
 suguvõsadele.

Peale selle linnad, mis efraimlastele eraldati manasselaste
 pärisosa keskel, kõik linnad ja nende külad.

Aga kaananlasi, kes elasid Geseris, nad ei ajanud ära;
 nõnda elavad kaananlased Efraimi keskel tänapäevani ja on
 tööorjad.