Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
18Maa jaotamine Siilos Kogu Iisraeli laste kogudus kogunes Siilosse ja nad
 püstitasid sinna kogudusetelgi, siis kui maa oli neile
 alistunud.

Aga Iisraeli lastest oli üle jäänud veel seitse suguharu,
 kellele nende pärisosa ei olnud jaotatud.

Siis ütles Joosua Iisraeli lastele: „Kui kaua te olete nii
 loiud, et te ei lähe pärima maad, mille teile on andnud Issand,
 teie vanemate Jumal?

Laske igast suguharust tulla kolm meest, siis ma läkitan
 need, et nad võtaksid kätte ja käiksid maa läbi, kirjutaksid
 selle üles, vastavalt nende pärisosale, ja tuleksid siis tagasi
 minu juurde.

Nad jaotagu maa seitsmeks osaks: Juuda jäägu oma maa-alale
 lõunas ja Joosepi sugu jäägu oma maa-alale põhjas.

Kirjutage maa üles seitsmes osas ja tooge kiri siia minu
 kätte, siis ma heidan teile liisku siin Issanda, meie Jumala
 ees.

Leviitidel aga ei ole osa teie keskel, sest nende
 pärisosaks on Issanda preestriamet. Ja Gaad, Ruuben ja pool
 Manasse suguharu on oma pärisosa võtnud teisel pool Jordanit, ida
 pool, mille neile andis Mooses, Issanda sulane.”

Ja mehed võtsid kätte ning läksid, ja Joosua andis käsu
 neile, kes läksid maad üles kirjutama, öeldes: „Minge ja käige
 maa läbi ja kirjutage see üles; siis tulge jälle tagasi minu
 juurde ja mina heidan teile liisku Issanda ees siin
 Siilos!”

Ja mehed läksid ning käisid maa läbi ja panid selle
 raamatusse kirja linnade kaupa seitsmes osas ja tulid siis
 tagasi Joosua juurde Siilo leeri.

Ja Joosua heitis neile liisku Issanda ees Siilos; Joosua
 jaotas seal maa Iisraeli lastele nende osade kaupa.

Benjaminlaste suguharu pärisosa Benjaminlaste suguharule suguvõsade kaupa langes liisk ja
 nende liisuosa maa-ala tuli juudalaste ja jooseplaste vahele.

Põhjakaares algab nende piir Jordanist; siis üleneb piir
 nõlvakule Jeerikost põhja pool, tõuseb mäestikku lääne suunas ja
 selle lõpp on Beet-Aaveni kõrbes.

Sealt kulgeb piir Luusi, nõlvakule Luusist lõuna suunas,
 see on Peetelisse; siis laskub piir Aterot-Addarisse, mäele, mis
 on lõuna pool alumist Beet-Hooronit.

Siis piir kaardub ja pöördub läänekaares lõuna suunas,
 alates mäest, mis on lõuna pool vastu Beet-Hooronit, ja selle
 lõpp on Kirjat-Baalis, see on Kirjat-Jearimis, juudalaste
 linnas; see on läänekaar.

Lõunakaar aga algab Kirjat-Jearimi servast ja piir kulgeb
 lääne suunas ning jätkub Neftoahi veeallikani;

siis laskub piir selle mäe veerule, mis on vastu
 Ben-Hinnomi orgu, Refaimi oru põhjaküljes; siis laskub see
 Hinnomi orgu, lõuna poole jebuuslaste nõlvakut, ja edasi alla
 Een-Rogelisse;

siis kaardub see põhja poole, suundub Een-Semesisse ja
 jätkub Gelilotti, mis on vastu Adummimi tõusuteed, ja laskub
 Ruubeni poja Bohani kivi juurde;

siis kulgeb see nõlvakule vastu lagendikku põhja suunas ja
 laskub lagendikule;

siis kulgeb piir Beet-Hogla nõlvakule põhjas, ja selle
 lõpp suubub Soolamere põhjalahte Jordani suudmes lõunas;
 see on lõunapoolne piir.

Idakaarest aga piirab seda Jordan. See on benjaminlaste
 pärisosa nende suguvõsade jaoks oma piiridega ümberringi.

Ja benjaminlaste suguharul, nende suguvõsadel, olid
 linnad: Jeeriko, Beet-Hogla, Eemek-Kesis,

Beet-Araba, Semaraim, Peetel,
Avvim, Paara, Ofra,
Kefar-Ammoni, Ofni ja Geba - kaksteist linna ja nende
 külad;

Gibeon, Raama, Beerot,
Mispe, Kefiira, Mosa,
Rekem, Jirpeel, Tarala,
Seela, Elef, Jebuusi, see on Jeruusalemm, Gibeat ja
 Kirjat-Jearim - neliteist linna ja nende külad. See oli
 benjaminlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa.