Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
20Pelgulinnad Ja Issand rääkis Joosuaga, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Määrake endile
 pelgulinnad, nagu ma teile Moosese läbi olen öelnud,

et sinna võiks põgeneda tapja, kes inimese on kogemata maha
 löönud, ilma et ta oleks tahtnud; need olgu teile pelgupaigaks
 veritasunõudja eest.

Ja kes põgeneb ühte neist linnadest, seisku linna värava
 ees ja rääkigu oma lugu selle linna vanemate kuuldes; siis
 võtku need tema eneste juurde linna ja andku temale paik, et ta
 saaks elada nende juures.

Ja kui veritasunõudja teda taga ajab, siis ei tohi nad
 tapjat loovutada tema kätte, sest ta on oma ligimese tahtmatult
 maha löönud ega ole teda varem vihanud.

Ja ta elagu selles linnas, kuni ta on seisnud kohtus
 koguduse ees, kuni selleaegse ülempreestri surmani; siis võib
 tapja minna tagasi ja tulla oma linna ja kotta, linna, kust ta
 oli põgenenud.”

Siis nad pühitsesid Kedesi Galileas Naftali mäestikus,
 Sekemi Efraimi mäestikus ja Kirjat-Arba, see on Hebroni, Juuda
 mäestikus.

Ja teisel pool Jordanit Jeeriko kohal, ida pool, andsid nad
 Beseri kõrbes tasandikul Ruubeni suguharult, Raamoti Gileadis
 Gaadi suguharult ja Goolani Baasanis Manasse suguharult.

Need on linnad, mis on seatud kõigile Iisraeli lastele ja
 võõrale, kes nende keskel asub, et sinna võiks põgeneda igaüks,
 kes inimese on kogemata maha löönud, et ta ei sureks
 veritasunõudja käe läbi, enne kui ta on seisnud koguduse ees.