Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Kaananimaa jaotamine liisu läbi Ja need on maa-alad, mis Iisraeli lapsed said pärisosaks
 Kaananimaal, mis neile pärisosaks andsid preester Eleasar ja
 Joosua, Nuuni poeg, ja Iisraeli laste suguharude perekondade
 peamehed,

pärisosaks liisu läbi, nagu Issand Moosese läbi oli
 käskinud anda üheksale ja poolele suguharule.

Sest Mooses oli kahele ja poolele suguharule andnud
 pärisosa sealpool Jordanit ja leviitidele ta ei olnud andnudki
 pärisosa nende keskel -

Joosepi lapsi oli aga kaks suguharu - Manasse ja Efraim -
 ja leviitidele ei antudki maast osa, vaid ainult linnad
 elamiseks juurdekuuluvate karjamaadega nende karjade ja omandi
 jaoks.

Nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud, nõnda Iisraeli
 lapsed tegid, ja nad jaotasid maa.

Kaalebi pärisosa Siis astusid Juuda lapsed Gilgalis Joosua ette, ja
 kenislane Kaaleb, Jefunne poeg, ütles temale: „Sina tead seda sõna,
 mis Issand ütles minu ja sinu kohta jumalamehele Moosesele
 Kaades-Barneas.

Mina olin nelikümmend aastat vana, kui Issanda sulane
 Mooses läkitas mind Kaades-Barneast maad kuulama ja ma tõin
 temale sõnumeid oma parima arusaamise järgi.

Aga mu vennad, kes olid käinud koos minuga, tegid rahva
 südame araks, kuna mina käisin täiesti Issanda, oma Jumala
 järel.

Siis Mooses vandus sel päeval, öeldes: Tõesti, maa, mida su
 jalg on tallanud, peab saama igavesti pärisosaks sinule ja su
 lastele, sellepärast et sa käisid täiesti Issanda, mu Jumala
 järel!

Ja nüüd, vaata, Issand on mind lasknud elada nõnda, nagu
 ta ütles; on aga juba nelikümmend viis aastat sellest, kui
 Issand kõneles selle sõna Moosesele, siis kui Iisrael rändas
 kõrbes. Ja nüüd, vaata, ma olen praegu kaheksakümmend viis
 aastat vana.

Aga ometi olen ma tänagi veel nii tugev nagu sel
 päeval, kui Mooses mind läkitas: nagu mu ramm oli siis, on mu
 ramm ka nüüd sõjaks, minekuks ja tulekuks.

Anna siis nüüd mulle see mäestik, millest Issand sel
 päeval rääkis, sest sa kuulsid sel päeval ise, et seal on
 anaklased ja suured kindlustatud linnad. Vahest on Issand minuga
 ja ma ajan nad ära, nõnda nagu Issand on öelnud.”

Siis Joosua õnnistas teda ja andis Hebroni pärisosaks
 Kaalebile, Jefunne pojale.

Hebron on tänapäevani pärisosaks kenislasele Kaalebile,
 Jefunne pojale, sellepärast et ta täiesti oli käinud Issanda,
 Iisraeli Jumala järel.

Aga Hebroni nimi oli muiste Kirjat-Arba; Arba oli
 olnud suurim mees anaklaste hulgas. Ja maa puhkas sõjast.