Piibel.NET
Johannese evangeeliumJohannese
 
Eestikeelne Piibel 1997
7Jeesus varjab end Pärast seda käis Jeesus mööda Galileamaad, sest ta ei tahtnud
 rännata Juudamaal, kuna juudid otsisid võimalust teda tappa.

Aga juutide lehtmajadepüha oli lähedal.
Siis Jeesuse vennad ütlesid talle: „Lahku siit ja mine
 Juudamaale, et ka sinu jüngrid näeksid su tegusid, mida sa teed,

sest keegi ei tee midagi salajas, kui ta ise tahab olla üldsusele
 tuntud. Kui sa teed selliseid asju, siis avalda ennast maailmale!”

Isegi Jeesuse vennad ei uskunud temasse.
Siis ütles Jeesus neile: „Minu aeg ei ole veel käes, aga teil
 on alati paras aeg.

Maailm ei saa teid vihata, mind see aga vihkab, sest mina
 tunnistan selle kohta, et selle teod on kurjad.

Teie minge üles pühiks, mina ei lähe üles neiks pühiks, sest minu
 aeg ei ole veel täis saanud.”

Ta ütles seda neile ja jäi Galileasse.
Aga kui Jeesuse vennad olid pühiks üles läinud, läks temagi, aga
 ta ei läinud avalikult, vaid otsekui salaja.

Siis juudid otsisid Jeesust pühadeks kogunenute hulgast ja
 küsisid: „Kus ta on?”

Ja rahvahulgas sosistati rohkesti tema kohta, ühed ütlesid, et ta
 on hea, teised, et ei ole, vaid ta eksitab rahvast.

Ometi ei rääkinud keegi temast avalikult, sest kõik kartsid juute.
Jeesuse kõne lehtmajadepühal Alles pühade keskpaiku läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas.
Juudid panid seda imeks ja ütlesid: „Kuidas see tunneb Kirja ilma
 õppimata?”

Siis Jeesus vastas neile: „Minu õpetus ei ole minu, vaid tema
 oma, kes minu on saatnud.

Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest
 ära, kas see on Jumalast või räägin ma iseenesest.

Iseenese mõtete esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga kes
 taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on tõene ning
 temas ei ole valet.

Kas Mooses ei andnud teile Seadust? Aga keegi teist ei tee
 Seaduse järgi. Miks te otsite võimalust mind tappa?”

Rahvahulk vastas: „Sinus on kuri vaim. Kes otsib võimalust sind
 tappa?”

Jeesus kostis: „Ma tegin ühe teo, ja te kõik panete imeks.
Eks ole: Mooses on andnud teile ümberlõikamise - kuigi see ei
 ole pärit Mooseselt, vaid esiisadelt - ja te lõikate inimese ümber
 ka hingamispäeval.

Kui inimese peab ümber lõikama hingamispäeval, et Moosese Seadus
 ei jääks täitmata, miks te siis minu peale tigedad olete, et ma olen
 kogu inimese terveks teinud hingamispäeval?

Ärge tehke kohtuotsust näo järgi, vaid tehke õiglane otsus!”
Rahvas on nõutu Jeesuse suhtes Siis mõned jeruusalemlastest ütlesid: „Eks ta ole seesama, kelle
 tapmiseks nad otsivad võimalust?

Ja ennäe, ta räägib avalikult, ja talle ei öelda midagi! Kas ehk
 ülemad on tõesti ära tundnud, et tema ongi Messias?

Kuid me teame teda, kust ta on pärit, aga kui tuleb Messias,
 siis ei tea keegi, kust ta on.”

Siis hüüdis Jeesus pühakojas õpetades valjusti: „Jah, mind te
 teate ja teate ka, kust ma olen. Ent mina ei ole tulnud iseenesest,
 vaid tõeline on tema, kes minu on saatnud ja keda teie ei tunne.

Mina tunnen teda, sest ma olen tulnud tema juurest ja tema on minu
 läkitanud.”

Nüüd nad otsisid võimalust teda vahistada, ometi ei pannud
 keegi kätt ta külge, sest tema tund ei olnud veel tulnud.

Aga rahvahulgast uskusid temasse paljud, ja need ütlesid: „Kui
 Messias tuleb, kas ta teeb rohkem tunnustähti, kui tema on
 teinud?”

Kui variserid kuulsid rahvahulka omavahel nõnda tema üle
 sosistamas, läkitasid nemad ja ülempreestrid sulaseid teda vahistama.

Siis ütles Jeesus: „Ma olen teie seas veel ainult pisut aega
 ning siis ma lähen selle juurde, kes minu on saatnud.

Te otsite mind, ent ei leia, ja kus mina olen, sinna ei saa teie
 tulla.”

Siis juudid ütlesid üksteisele: „Kuhu ta kavatseb minna, nii et
 me teda ei leia? Ega ta ometi lähe nende juurde, kes elavad kreeklaste
 seas, ja
 hakka õpetama kreeklasi?

Mida tähendab see sõna, mis ta ütles: Te otsite mind, ent ei
 leia, ja kus mina olen, sinna ei saa teie tulla?”

Suurkohus arutab, mida teha Jeesusega Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis
 valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!

Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee
 jõed.”

Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse
 uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.

Siis ütlesid mõned rahva seast, kes seda kõnet kuulsid:
 „Tema on tõesti prohvet.”

Teised ütlesid: „Tema on Messias.” Aga paljud ütlesid: „Ega
 siis Messias tule Galileast?

Eks Kiri ütle, et Messias tuleb Taaveti järglaste seast ja
 Petlemma külast, kust oli Taavet.”

Siis tekkis rahva hulgas lahkmeel Jeesuse pärast.
Mõned neist tahtsid teda vahistada, kuid ükski ei pannud kätt
 tema külge.

Templisulased läksid nüüd ülempreestrite ja variseride juurde tagasi,
 ja nood küsisid neilt: „Miks te ei toonud teda?”

Templisulased vastasid: „Ükski inimene ei ole veel kunagi nõnda
 rääkinud nagu see inimene.”

Siis variserid vastasid neile: „Kas teiegi olete lasknud ennast eksitada?
Kas üksainuski ülemaist või variseridest on temasse uskunud?
Kuid see rahvahulk, kes ei tunne Seadust, on neetud!”
Nikodeemos, kes kord varem oli Jeesuse juures käinud ja oli üks
 nende seast, ütles neile:

„Ega siis meie Seadus mõista inimest süüdi, enne kui teda on üle
 kuulatud ja teada saadud, mida ta on teinud?”

Nad kostsid talle: „Kas ka sina oled Galileast? Uuri järele, ja
 sa näed: Galileast ei tõuse prohvetit!”

Jeesus ja abielurikkuja naine [Ja igaüks läks koju.