Piibel.NET
Johannese evangeeliumJohannese
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Jeesus tervendab halvatu hingamispäeval Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma.
Aga Jeruusalemmas on Lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles
 hüütakse Betsata; sellel on viis sammaskäiku.

Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid ootasid vee liikumist,
sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd
 esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis
 haiguses ta oli].

Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige kolmkümmend kaheksa
 aastat.

Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii
 kaua aega haige, küsis ta temalt: „Kas sa tahad terveks saada?”

Haige vastas talle: „Isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks
 tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal kui mina olen alles teel,
 astub mõni teine sisse enne mind.”

Jeesus ütles talle: „Tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni!”
Ja inimene sai otsekohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis.
 Kuid see päev oli hingamispäev.

Siis ütlesid juudid tervenenule: „Nüüd on hingamispäev ja
 seepärast sa ei tohi kanderaami kanda.”

Tema aga vastas neile: „See, kes mu terveks tegi, ütles
 mulle: Võta oma kanderaam ja kõnni!”

Nad küsisid temalt: „Kes on see inimene, kes sulle ütles: Võta
 oma kanderaam ja kõnni!?”

Aga tervenenu ei teadnud, kes see oli, sest Jeesus oli läinud
 kõrvale seal paigas oleva rahva hulka.

Pärastpoole leidis Jeesus tema pühakojast ja ütles talle: „Vaata,
 sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks
 midagi halvemat!”

Inimene läks ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta
 terveks tegi.

Seepärast hakkasidki juudid Jeesust varitsema, et ta oli seda
 teinud hingamispäeval.

Aga Jeesus kostis neile: „Minu Isa tegutseb tänini ja ka mina
 tegutsen.”

Siis otsisid juudid veel enam võimalust teda tappa,
 sellepärast et
 ta oli lisaks hingamispäeva rikkumisele nimetanud Jumala oma Isa
 olevat,
 tehes ennast Jumalaga võrdseks.

Jeesus kõneleb Pojale antud meelevallast Siis Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, Poeg
 ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat
 Isa, sest mida iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg.

Isa armastab ju Poega ning näitab talle kõike, mida ta ise teeb,
 ning tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, nõnda et te
 seda panete imeks.

Sest nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda
 teeb ka Poeg elavaks, keda tahab.

Ja tõepoolest: Isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud
 kohtumõistmise täiesti Poja kätte,

et kõik austaksid Poega, nõnda nagu nad austavad Isa. Kes ei
 austa Poega, see ei austa ka Isa, kes on tema läkitanud.

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub
 teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu
 alla, vaid on läinud surmast ellu.

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb, ja see ongi juba
 käes, mil surnud peavad kuulma Jumala Poja häält, ning kes seda
 kuulevad, peavad elama.

Sest otsekui Isal on elu iseendas, nõnda on ta andnud ka Pojale,
 et elu on temas endas,

ja ta on temale andnud meelevalla ka kohut pidada, sellepärast
 et tema on Inimese Poeg.

Ärge pange seda imeks; sest tuleb tund, mil kõik, kes on
 haudades, kuulevad tema häält

ning tulevad välja: need, kes on teinud head, elu
 ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukkamõistmise ülestõusmiseks.

Mina ei saa iseenesest teha midagi. Ma mõistan kohut
 nõnda, nagu ma kuulen, ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma
 tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud.

Kui ma tunnistaksin iseenese kohta, ei oleks mu tunnistus kehtiv.
See, kes minu kohta tunnistab, on keegi teine, ja ma tean: see
 tunnistus, mida tema minu kohta tunnistab, on kehtiv.

Teie olete läkitanud saadikuid Johannese juurde, ja tema on
 tunnistanud tõtt.

Aga mina ei vaja mingit inimese tunnistust, vaid räägin seda
 selleks, et teie võiksite pääseda.

Johannes oli lamp, mis põles ja paistis, teie aga tahtsite
 üürikest aega ilutseda tema valguses.

Aga minul on suurem tunnistus kui Johannese oma: teod, mis
 Isa mulle on andnud täide viia, needsamad teod, mida ma teen,
 tunnistavadki minust, et Isa on minu läkitanud.

Ja Isa, kes minu on saatnud, tema ise tunnistab minu kohta. Teie
 ei ole iialgi kuulnud tema häält ega näinud tema nägu

ega püsi tema sõna teis, sest te ei usu teda, kelle tema on läkitanud.
Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu
 - ja just need on, mis tunnistavad minust.

Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu.
Mina ei vaja austust inimestelt,
kuid ma tunnen teid: teie sees ei ole armastust Jumala vastu.
Mina olen tulnud oma Isa nimel, ja ometi ei võta te mind vastu.
 Kui mõni teine tuleb iseenese nimel, siis tolle te võtate vastu.

Kuidas te võite uskuda, kui te ootate austust üksteiselt
 ega otsi seda austust, mis tuleb üksnes Jumalalt?

Ometi ärge arvake, et mina hakkan teid Isa ees süüdistama. See,
 kes teid süüdistab, on hoopis Mooses, kelle peale te oma lootuse
 olete pannud,

sest kui te usuksite Moosest, siis te usuksite ka mind, sest tema on
 kirjutanud minust.

Aga kui te isegi tema kirju ei usu, kuidas te siis saate uskuda minu
 sõnu?”