Piibel.NET
Johannese evangeeliumJohannese
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Jeesus tervendab pimedalt sündinu Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest.
Ja ta jüngrid küsisid temalt: „Rabi, kes on teinud pattu, kas
 tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?”

Jeesus vastas: „Ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid
 temas peavad saama avalikuks Jumala teod.

Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, niikaua kui
 on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha.

Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus.”
Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning
 võidis mudaga tema silmi

ja ütles talle: „Mine pese end Siiloahi tiigis!” „Siiloah” on
 tõlkes „Läkitatu”. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana.

Siis ütlesid naabrid ja need, kes teda seni olid kerjusena
 näinud: „Eks see ole sama mees, kes istus ja kerjas?”

Ühed ütlesid: „Jah, ta on seesama,” ja teised: „Ei, ta on vaid
 tema sarnane.” Tema ise ütles: „Mina olen seesama.”

Siis nad küsisid: „Kuidas sinu silmad avanesid?”
Tema vastas: „Inimene, keda nimetatakse Jeesuseks, tegi muda ja
 võidis mu silmi ja ütles mulle: „Mine Siiloahi tiigi äärde ja pese
 end!” Kui ma siis läksin ja pesin, saingi nägijaks.”

Ja nad küsisid temalt: „Kus ta on?” Ta ütles: „Ma ei tea.”
Nad viisid tema, endise pimeda, variseride juurde,
sest see päev, mil Jeesus tegi muda ja avas ta silmad, oli hingamispäev.
Ja variserid küsisid temalt nüüd omakorda, kuidas ta on saanud
 nägijaks. Aga tema ütles neile: „Ta pani muda mu silmadele ja ma
 pesin end ning näen nüüd.”

Siis ütlesid mõned variseridest: „See inimene ei ole Jumala
 juurest, sest ta ei pea hingamispäeva.” Teised ütlesid: „Kuidas saab
 patune inimene teha niisuguseid tunnustähti?” Ja nende vahel oli
 lahkmeel.

Nad ütlesid nüüd taas pimedale: „Mida sina ise tema kohta ütled,
 et ta on avanud sinu silmad?” Aga tema ütles: „Ta on prohvet.”

Siis ei tahtnud juudid uskuda, et ta oli olnud pime ja
 saanud nägijaks, kuni nad olid kutsunud nägijakssaanu vanemad

ning küsinud neilt: „Kas see on teie poeg, kellest te
 ütlete, et ta sündis pimedana? Kuidas ta siis praegu näeb?”

Seepeale kostsid ta vanemad: „Me teame, et see on meie poeg ja
 et ta sündis pimedana,

aga kuidas ta nüüd näeb, seda me ei tea ega tea me ka seda,
 kes ta silmad avas. Küsige tema enda käest, ta on küllalt vana ja
 võib ise enda kohta rääkida.”

Ta vanemad vastasid nõnda, sest nad kartsid juute, kuna juudid
 olid juba kokku leppinud, et kes iganes tema Messiaks tunnistab,
 heidetakse kogudusest välja.

Seepärast ta vanemad ütlesid: „Ta on küllalt vana, küsige tema
 enda käest.”

Nad kutsusid nüüd teist korda inimese, kes oli olnud pime, ja
 ütlesid talle: „Anna au Jumalale! Me teame, et see
 inimene on patune.”

Seepeale vastas too: „Kas ta on patune või ei, seda mina ei
 tea. Tean ainult ühte: ma olin pime, praegu aga näen.”

Nüüd nad küsisid temalt: „Mis ta sulle tegi? Kuidas ta su silmad
 avas?”

Mees vastas neile: „Ma ju ütlesin teile, ent teie ei võtnud
 kuulda. Miks te tahate seda veel kord kuulda? Kas ka teie tahate
 hakata tema jüngriteks?”

Ja nad sõimasid teda ja ütlesid: „Sina oled tema jünger, meie
 oleme aga Moosese jüngrid.

Meie teame, et Jumal on rääkinud Moosesega, aga kust tema
 on, seda me ei tea.”

Mees kostis neile: „See ongi imelik, et teie ei tea, kust
 ta on, ja ometi on ta avanud mu silmad.

Me teame, et Jumal ei kuule patuseid, ent kui keegi on
 jumalakartlik ja teeb tema tahtmist, siis seda ta kuuleb.

Veel ilmaski pole kuuldud, et keegi oleks avanud pimedalt
 sündinu silmad.

Kui tema ei oleks Jumala juurest, ei suudaks ta teha
 midagi.”

Nad kostsid talle: „Kas sina, kes sa oled sündinud lausa
 pattudes, tahad meid õpetada?” Ja nad heitsid ta kogudusest välja.

Jeesus sai kuulda, et nad on ta kogudusest välja heitnud ja
 küsis teda kohates: „Kas sa usud Inimese Pojasse?”

Too kostis: „Kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin
 temasse uskuda.”

Jeesus ütles talle: „Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib,
 ongi tema.”

Aga tema lausus: „Ma usun, Issand!” ja kummardas teda.
Jeesus ütles: „Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et
 need, kes
 ei näe, hakkaksid nägema, ning nägijad jääksid pimedaks.”

Seda kuulsid mõned variseridest, kes olid tema juures, ja
 ütlesid talle: „Kas meiegi oleme pimedad?”

Jeesus ütles neile: „Kui te oleksite pimedad, ei oleks teil
 pattu. Aga et te nüüd ütlete: „Meie näeme”, siis jääb teie patt teile.