Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Keelatud leinamärgid Teie olete Issanda, oma Jumala lapsed. Ärge lõigake märki oma
 ihusse ja ärge pügage endid otsa eest paljaks surnu pärast,

sest sa oled Issandale, oma Jumalale pühitsetud rahvas ja sind
 on Issand välja valinud, et sa oleksid temale omandrahvaks kõigist
 rahvaist, kes maa peal on!

Puhtad ja roojased loomad Ära söö midagi, mis on jäle!
Need on loomad, keda te võite süüa: härg, lammas, kits,
hirv, gasell, põder, kaljukits, antiloop, metslammas, metskits
ja kõik loomad, kellel on sõrad, täielikult kaheks lõhestatud
 sõrad; kes loomadest mäletsevad mälu, neid võite süüa.

Neid aga ärge sööge neist, kes mäletsevad mälu, ja neist, kellel
 on täielikult lõhestatud sõrad: kaamelit, jänest ja kaljumäkra, sest
 nad mäletsevad küll mälu, aga neil ei ole sõrgu, nad olgu teile roojased;

ja siga, sest tal on küll sõrad, aga ta ei mäletse, ta olgu
 teile roojane! Nende liha ärge sööge ja nende korjuseid ärge puudutage!

Kõigist vees elavaist võite süüa neid: kõiki, kellel on uimed ja
 soomused, võite süüa.

Aga ühtegi, kellel ei ole uimi ja soomuseid, ei või te süüa - ta
 olgu teile roojane!

Kõiki puhtaid linde võite süüa.
Aga keda te lindudest ei või süüa, on need: kotkas,
 lambakotkas, must raisakotkas,

harksabakull, raudkull oma liikidega,
kõik kaarnad oma liikidega,
jaanalind, kägu, kajakas, haugas oma liikidega,
kakuke, kassikakk, öökull,
puguhani, raisakull, kormoran,
toonekurg, haigur oma liikidega, vaenukägu ja nahkhiir.
Kõik tiivulised putukad olgu teile roojased, neid ärgu söödagu!
Kõiki puhtaid linde võite süüa.
Ühtegi kärvanud looma ärge sööge! Võõrale, kes on su väravais,
 võid sa seda anda söömiseks, või müü see võõrale, sest sina oled
 Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas. Ära keeda sikutalle ta ema
 piimas!

Kümnis Sa pead igal aastal andma kümnist kõigest oma külvi saagist,
 mis su põllul kasvab;

ja söö Issanda, oma Jumala ees selles paigas, mille ta valib
 oma nimele eluasemeks, kümnist oma teraviljast, veinivirdest ja õlist
 ning esmasündinuid oma veistest, lammastest ja kitsedest, et sa õpiksid kartma
 Issandat, oma Jumalat, kogu oma eluaja.

Aga kui sul on pikk tee, nõnda et sul ei ole võimalik viia seda
 sinna, sellepärast et sinust on kaugel see paik, mille Issand, su
 Jumal, valib, et sinna panna oma nime - kui Issand, su Jumal, sind on
 õnnistanud -,

siis müü see raha eest, võta raha kaasa ja mine sinna paika,
 mille Issand, su Jumal, valib,

ja osta raha eest kõike, mida su hing himustab, veiseid, lambaid ja
 kitsi, veini ja vägijooki ja kõike, mida su hing sinult nõuab,
 ja söö seal Issanda, oma Jumala ees ning ole rõõmus, sina ja su pere!

Aga ära jäta ilma leviiti, kes on su väravais, sest temal ei ole
 osa ega pärandit koos sinuga!

Igal kolmandal aastal too kogu kümnis oma selle aasta saagist
 ja paiguta oma väravaisse!

Siis tulgu leviit, sest temal ei ole osa ega pärandit koos
 sinuga, ka võõras ning vaeslaps ja lesknaine, kes on su väravais, ja
 nad söögu ning nende kõht saagu täis, et Issand, su Jumal, sind
 õnnistaks kõigis su kätetöis, mida sa teed!