Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
13Hoiatus ebajumalateenistuse eest Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin! Ära lisa sellele
 midagi juurde ja ära võta sellest midagi ära!

Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle
 tunnustähe või imeteo,

ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis,
 öeldes: „Käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja
 teenigem neid!”,

siis ära kuula selle prohveti või selle unenägija sõnu, sest
 Issand, teie Jumal, katsub teid, et teada saada, kas te armastate
 Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.

Te peate käima Issanda, oma Jumala järel, ja te peate teda
 kartma, pidama tema käske, kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma
 tema poole!

Aga see prohvet või unenägija surmatagu, sest ta on käskinud
 taganeda Issandast, teie Jumalast, kes tõi teid ära Egiptusemaalt ja
 lunastas sind orjusekojast, et sind hukutada teelt, mida Issand, su
 Jumal, sind on käskinud käia. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt!

Kui su vend, su ema poeg, või su oma poeg või tütar või naine,
 kes su süles on, või su sõber, kes sulle on nagu su enese hing,
 ahvatleb sind salaja, öeldes: „Lähme ja teenime teisi jumalaid!”, keda
 ei ole tundnud sina ise ega su vanemad,

nende rahvaste jumalaist, kes asuvad teil ümberkaudu, lähemal
 sinule või kaugemal sinust, maa äärest ääreni,

siis ära tee tema nõu järgi ja ära kuula teda! Su silm ei tohi
 halastada tema peale ega armu anda; sa ei tohi teda varjata,

vaid sa pead tema tapma: sinu käsi olgu esimesena tema kallal
 teda surmamas, ja seejärel kogu rahva käsi!

Viska ta kividega surnuks, sest ta on püüdnud sind lahutada
 Issandast, su Jumalast, kes tõi sind ära Egiptusemaalt, orjusekojast!

Kogu Iisrael kuulgu seda ja kartku, ja ärgu tehku enam
 seesugust kurja sinu keskel!

Kui sa kuuled mõnes oma linnas, mille Issand, su Jumal, annab
 sulle elamiseks, räägitavat,

et su keskelt on välja läinud kõlvatuid mehi, kes hukutavad oma
 linna elanikke, öeldes: „Lähme ja teenime teisi jumalaid, keda te ei
 ole tundnud!”,

siis otsi ja uuri ja küsitle hästi, ja vaata, kui asi on
 kindlaks tehtud, see jäledus on su keskel sündinud,

siis löö mõõgateraga kindlasti maha selle linna elanikud;
 hävita mõõgateraga linn ja kõik, kes seal sees on, ka selle loomad!

Ja kogu kokku kõik sellest saadav saak keset turgu ja põleta
 tulega linn ja kõik sellest saadud saak täisohvriks Issandale, oma
 Jumalale; see jäägu igaveseks ajaks ahervaremeks, seda ärgu ehitatagu
 enam üles!

Aga sinu kätte ärgu jäägu midagi sellest hävitatavast, et
 Issand pöörduks oma tulisest vihast, annaks sulle armu, halastaks su
 peale ja teeks sind paljuks, nagu ta su vanemaile on vandega tõotanud,

kui sa kuulad Issanda, oma Jumala häält, pidades kõiki tema
 käske, mis ma täna sulle annan, ja tehes, mis õige on Issanda, su Jumala
 silmis!