Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Üksainus ohvripaik Need on määrused ja seadlused, mida te peate hoolsasti pidama
 maal, mille Issand, su vanemate Jumal, annab sulle pärida, niikaua
 kui te elate maa peal.

Hävitage sootuks kõik need paigad, kus rahvad, keda te välja
 tõrjute, on teeninud oma jumalaid kõrgeil mägedel ja küngastel ning
 iga halja puu all!

Kiskuge maha nende altarid, purustage nende sambad, põletage
 tules nende viljakustulbad ja raiuge maha nende jumalate nikerdatud
 kujud ning kaotage nende nimed neist paigust!

Issandale, oma Jumalale, te ei tohi teha nõnda nagu nemad,
vaid otsige seda paika, mille Issand, teie Jumal, valib kõigilt
 teie suguharudelt, et sinna panna oma nime; tema eluaset otsige, ja
 sinna minge!

Sinna viige oma põletus- ja tapaohvrid, kümnised, käe
 tõstelõivud, tõotusohvrid ja vabatahtlikud ohvrid ning veiste,
 lammaste ja kitsede esmasündinud!

Ja seal sööge Issanda, oma Jumala ees ning olge rõõmsad, teie ja
 teie pere, kõige pärast, mida teie käsi on hankinud, millega Issand,
 su Jumal, sind on õnnistanud!

Ärge tehke enam nõnda, nagu me täna teeme siin, igaüks seda, mis
 õige on tema silmis,

sest te ei ole veel tänini jõudnud rahupaika ega pärisosale,
 mille Issand, su Jumal, sulle annab.

Aga kui te olete läinud üle Jordani ja elate maal, mille
 Issand, teie Jumal, teile pärisosaks annab, ja kui ta annab teile rahu
 kõigist vaenlasist ümberkaudu ja te elate julgesti,

siis viige sinna paika, mille Issand, teie Jumal, valib
 eluasemeks oma nimele, kõik, mis ma teid käsin: oma põletus- ja
 tapaohvrid, kümnised ja käe tõstelõivud, ja kõik valitud
 tõotusohvrid, mis te Issandale tõotate,

ja olge rõõmsad Issanda, oma Jumala ees, teie ja teie pojad ja
 tütred, teie sulased ja teenijad, ka leviit, kes on teie väravais,
 sest temal ei ole osa ega pärandit koos teiega.

Hoia, et sa oma põletusohvreid ei ohverda igas paigas, mida näed,
vaid selles paigas, mille Issand välja valib ühelt su
 suguharult, ohverda oma põletusohvreid ja tee kõike, mis ma sind käsin!

Liha söömise eeskiri Ometi võid sa kõigis oma väravais tappa ja liha süüa nii palju,
 kui su hing himustab, Issanda, su Jumala õnnistuse kohaselt, mille
 ta sulle on andnud; roojane ja puhas võivad seda süüa nagu gaselli
 või hirve liha.

Aga te ei tohi süüa verd - valage see maha nagu vesi!
Sa ei tohi oma väravais süüa oma teravilja ja veinivirde ja õli
 kümnist, oma veiste, lammaste ja kitsede esmasündinuid ega ühtegi oma
 tõotusohvrit, mille sa tõotad, või oma vabatahtlikke ohvreid või oma
 käe tõstelõive,

vaid sa pead seda sööma Issanda, oma Jumala ees paigas, mille
 Issand, su Jumal, välja valib, sina ja su poeg ja tütar, su sulane ja
 teenija, ja leviit, kes on su väravais; ja ole rõõmus Issanda, oma
 Jumala ees kõige pärast, mida su käsi on hankinud!

Hoia, et sa leviiti ilma ei jäta, niikaua kui sa elad oma maal!
Kui Issand, su Jumal, teeb su maa-ala laiemaks, nagu ta sulle on
 lubanud, ja sa mõtled: „Ma tahan liha süüa” - sest su hing himustab
 liha süüa -, siis sa võid liha süüa nii palju, kui su hing himustab.

Kui sinust on kaugel see paik, mille Issand, su Jumal, välja
 valib, et sinna panna oma nime, siis sa võid tappa oma veistest,
 lammastest ja kitsedest, keda Issand sulle on andnud, nõnda nagu ma sind olen
 käskinud, ja süüa oma väravais nii palju, kui su hing himustab.

Jah, söö seda nõnda, nagu süüakse gaselli või hirve liha;
 niihästi roojane kui puhas võib seda süüa.

Aga jää kindlaks, et sa ei söö verd, sest veri on hing ja hinge
 sa ei tohi süüa koos lihaga!

Ära söö seda, vaid vala see maha nagu vesi!
Sa ei tohi seda süüa, et sinu ja su laste käsi pärast sind
 hästi käiks, kui sa teed, mis õige on Issanda silmis!

Võta ainult oma pühad annid, mis sul võiksid olla, ja oma
 tõotusohvrid ja mine sinna paika, mille Issand välja valib,

ja ohverda oma põletusohvrid, liha ja veri, Issanda, oma Jumala
 altaril; su tapaohvrite veri valatagu Issanda, su Jumala altarile,
 liha aga võid sa süüa.

Pane tähele ja kuule kõiki neid käsusõnu, mis ma sulle annan,
 et sinu ja su laste käsi pärast sind igavesti hästi käiks, kui sa
 teed, mis hea ja õige on Issanda, su Jumala silmis!

Hoiatus ebajumalateenistuse eest Kui Issand, su Jumal, hävitab su eest rahvad sealt, kuhu sa
 lähed neid ära ajama, ja kui oled need tõrjunud ning elad nende maal,

siis hoia, et sind ei võrgutataks käima nende järel, pärast
 seda kui nad su eest on hävitatud, ja et sa ei otsi üles nende
 jumalaid ega ütle: „Kuidas need rahvad teenisid oma jumalaid? Mina
 tahan ka nõnda teha!”

Sa ei tohi nõnda teha Issandale, oma Jumalale, sest kõike, mis
 Issandale on jäledus, mida ta vihkab, on nemad teinud oma jumalatele;
 nad on isegi oma poegi ja tütreid põletanud tules oma jumalatele!