Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
34Moosese surm Ja Mooses läks Moabi lagendikelt üles Nebo mäele, Pisgaa tippu,
 mis on Jeeriko kohal, ja Issand näitas temale kogu maad: Gileadi kuni
 Daanini,

kogu Naftali, Efraimi ja Manasse maad, kogu Juuda maad kuni
 lääne mereni,

Lõunamaad ja Jordani piirkonda, Jeeriko orgu, Palmidelinna - kuni
 Soarini.

Ja Issand ütles temale: „See on see maa, mille ma vandega
 tõotasin Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, öeldes: Sinu soole ma
 annan selle. Ma olen lasknud sind vaadata oma silmaga, aga sinna sa
 ei lähe!”

Ja Issanda sulane Mooses suri seal Moabimaal Issanda sõna kohaselt.
Ja ta mattis tema orgu Moabimaal, Beet-Peori kohale, aga
 tänapäevani ei tea ükski tema hauda.

Ja Mooses oli surres sada kakskümmend aastat vana; ta silm ei
 olnud tuhmunud ega ramm raugenud.

Ja Iisraeli lapsed nutsid Moosest Moabi lagendikel kolmkümmend
 päeva, siis alles lakkasid nutupäevad - lein Moosese pärast.

Ja Joosua, Nuuni poeg, oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli
 pannud oma käed ta peale; ja Iisraeli lapsed kuulasid teda ning
 tegid, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud.

Aga Iisraelis ei tõusnud enam niisugust prohvetit nagu Mooses,
 keda Issand tundis palgest palgesse,

kõigi tunnustähtede ja imetegude poolest, millega Issand teda
 läkitas, et ta teeks neid Egiptusemaal vaaraole ja kõigile ta
 sulastele ja kogu ta maale,

kõige selle vägeva käe poolest ja kõige selle suure hirmu
 poolest, mille Mooses tekitas kogu Iisraeli silma ees.