Piibel.NET
Pauluse esimene kiri tessalooniklastele1. Tessaloonika
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Issanda päevaks valmistumisest Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada,
sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas
 öösel.

Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline
 hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei
 pääse pakku.

Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks
 teid tabada nagu varas.

Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö
 ega pimeduse lapsed.

Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained,
sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel.
Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu
 ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga,

sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste
 saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,

kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või
 magame, üheskoos temaga elaksime.

Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te
 seda teetegi!

Nõuandeid koguduse eluks Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas
 tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad,

ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke
 omavahel rahu!

Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage
 pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!

Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege
 alati head üksteisele ja kõikidele!

Rõõmustage alati,
palvetage lakkamatult,
tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses
 Kristuses!

Ärge kustutage Vaimu,
ärge põlastage prohvetiandi,
katsuge läbi kõik, pidage kinni heast,
hoiduge igasuguse kurja eest!
Lõputervitused Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja
 hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse
 Kristuse tulemiseks!

Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.
Vennad, palvetage meie eest!
Tervitage kõiki vendi püha suudlusega!
Ma vannutan teid Issanda nimel, et see kiri loetaks ette
 kõikidele vendadele!

Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!