Piibel.NET
Pauluse esimene kiri tessalooniklastele1. Tessaloonika
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tervitus. Paulus ja Silvanus ja Timoteos - tessalooniklaste kogudusele
 Jumalas Isas ja Issandas Jeesuses Kristuses: Armu teile ja rahu!

Tessalooniklaste usk on eeskujuks Me täname alati Jumalat teie kõikide eest, meenutades teid oma
 palvetes, alatasa

meelde tuletades teie teokat usku ja töökat armastust ning
 vastupidavat lootust meie Issanda Jeesuse Kristuse peale Jumala ja
 meie Isa palge ees.

Me teame, et teie, Jumalale armsad vennad, olete valitud,
sest meie evangeelium ei ole teie juurde tulnud palja sõnana,
 vaid ka väes ja Pühas Vaimus ning täieliku veendumusega. Te ju teate
 ise, missugused me olime teie juures teie heaks.

Ja te võtsite eeskujuks meid ning Issandat, kui te rohkest
 viletsusest hoolimata sõna vastu võtsite Püha Vaimu rõõmuga,

nii et te olete saanud eeskujuks kõigile usklikele
 Makedoonias ja Ahhaias.

Sest teie juurest on Issanda sõna kostnud mitte üksnes
 Makedooniasse
 ja Ahhaiasse, vaid kõikidesse paikadesse on levinud teated teie usust
 Jumalasse, nii et meil pole vaja enam midagi rääkida.

Nad ju ise teatavad, kuidas te meid vastu võtsite ning kuidas te
 olete ebajumalaist pöördunud Jumala poole, teenima elavat ja tõelist Jumalat

ning ootama taevast tema Poega Jeesust, kelle ta on surnuist üles äratanud
 ja kes meid tõmbab välja tulevasest vihast.