Piibel.NET
Pauluse esimene kiri tessalooniklastele1. Tessaloonika
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Jumalale meelepärasest elust Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid Issandas
 Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada
 ja Jumalale meeldida - nõnda te ju elategi -, et te selles veelgi
 enam edeneksite.

Te ju teate, millised korraldused me teile oleme Issandas Jeesuses
 andnud.

Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite
 hooruse eest,

et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus,
mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast,
et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda
 asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme
 seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud.

Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele.
Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see on
 hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma Püha Vaimu teisse annab.

Aga vennaarmastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest Jumal on
 teid endid õpetanud armastama üksteist,

ja seda teie osutategi kõigile vendadele terves Makedoonias.
 Meie aga manitseme teid, vennad, et te veelgi edeneksite.

Ja arvake auks elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma
 kätega, nagu meie teid oleme käskinud,

nii et te elaksite kombekalt nende ees, kes on väljaspool, ega
 oleks teil kelleltki midagi vaja.

Surnute olukorrast Meie ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes
 on läinud magama, et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel
 ei ole lootust.

Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis
 usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on
 läinud magama.

Jah, seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me
 üle jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magamaläinutest,

sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna
 saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama
 Kristuses,

pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos
 nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati
 olla koos Issandaga.

Julgustage siis üksteist nende sõnadega!