Piibel.NET
Pauluse esimene kiri tessalooniklastele1. Tessaloonika
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Apostli soovist külastada Tessaloonikat uuesti Seepärast meie, kui me enam ei läbenud kannatada, arvasime heaks
 jääda Ateenasse

ja läkitasime Timoteose, oma venna ja Jumala kaastöölise Kristuse
 evangeeliumi kuulutamises, kinnitama ja julgustama teid teie usus,

et ükski ei lööks kõikuma nendes viletsustes. Te ju teate, et me
 oleme nendesse pandud.

Sest juba siis, kui me olime teie juures, ütlesime teile ette, et
 meid hakatakse taga kiusama, nagu see on ka sündinud ja on teile teada.

Seepärast ka mina, maldamata enam, saatsingi tema, et teada
 saada teie usku, kas vahest kiusaja pole teid kiusanud ning
 meie vaevanägemist tühjaks teinud.

Aga kui nüüd Timoteos tuli teie juurest tagasi ning tõi meile
 häid sõnumeid teie usust ja teie armastusest ning et teie meid alati
 heaga mäletate, igatsedes meid näha saada, nii nagu meie teidki,

siis saime julgustatud teie kaudu, vennad, kogu oma kitsikuses ja
 ahistuses teie usu läbi,

sest nüüd me võime elada, kui teie püsite Issandas.
Mis tänu me võiksime küll Jumalale anda teie pärast kogu
 selle rõõmu eest, millega me rõõmustame teie üle oma
 Jumala palge ees?

Me anume ööd ja päevad üliväga, et saada näha teie palet ja
 parandada seda, mis on veel puudulik teie usus.

Aga tema, meie Jumal ja Isa, ning meie Issand Jeesus Kristus
 tasandagu meie tee teie juurde!

Ning Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks
 üksteise ja kõikide vastu, nii nagu see meilgi on teie vastu,

et kinnitada teie südameid olema pühaduses laitmatud Jumala ja meie
 Isa palge ees, kui meie Issand Jeesus tuleb kõigi oma pühadega.