Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
7Jumal annab ülesande Moosesele ja Aaronile Ja Issand ütles Moosesele: „Vaata, ma panen sind vaaraole jumalaks
 ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks.

Sina räägi kõik, mida ma sind käsin, ja su vend Aaron rääkigu
 vaaraole, et ta laseks Iisraeli lapsed oma maalt ära minna.

Aga mina teen kõvaks vaarao südame ja teen palju imetegusid ja
 tunnustähti Egiptusemaal.

Vaarao ei kuula teid, aga mina panen oma käe Egiptuse vastu ja
 viin oma väehulgad, oma rahva, Iisraeli lapsed Egiptusemaalt välja
 suurte nuhtluste abil.

Ja Egiptus peab tundma, et mina olen Issand, kui ma sirutan oma
 käe Egiptuse kohale ja viin Iisraeli lapsed nende keskelt välja!”

Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda; nagu Issand neid oli käskinud,
 nõnda nad tegid.

Mooses oli kaheksakümmend aastat vana ja Aaron oli kaheksakümmend
 kolm aastat vana, kui nad vaaraoga rääkisid.

Aaroni kepp Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:
„Kui vaarao räägib teiega ja ütleb: Tehke mõni tunnustäht!, siis
 ütle Aaronile: Võta oma kepp ja viska vaarao ette, siis see muutub
 maoks!”

Siis Mooses ja Aaron läksid vaarao juurde ja tegid nõnda, nagu
 Issand oli käskinud. Aaron viskas oma kepi vaarao ja ta sulaste ette
 ja see muutus maoks.

Aga vaaraogi kutsus targad ja nõiad, ja Egiptuse võlurid tegid
 oma salakunstidega ka sedasama:

igaüks neist viskas oma kepi maha ja need muutusid madudeks; aga
 Aaroni kepp neelas nende kepid ära.

Ja vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid, nagu Issand
 oli öelnud.

Vesi muutub vereks Siis Issand ütles Moosesele: „Vaarao süda on kalk, ta keeldub
 rahvast ära laskmast.

Mine hommikul vaarao juurde, kui ta läheb vee äärde, ja astu
 temale vastu Niiluse jõe ääres. Võta kätte kepp, mis muutus maoks,

ja ütle temale: Issand, heebrealaste Jumal, on mind läkitanud
 sinu juurde, et ma ütleksin: Lase mu rahvas minna ja mind kõrbes
 teenida! Aga vaata, sa ei ole senini kuulda võtnud.

Seepärast ütleb Issand nõnda: Sellest sa tunned, et mina olen
 Issand: vaata, ma löön kepiga, mis mul käes on, jõe vett, ja see
 muutub vereks.

Kalad jões surevad ja jõgi hakkab haisema, nõnda et egiptlased
 jõest vett juues tunnevad tülgastust.”

Ja Issand ütles Moosesele: „Ütle Aaronile: Võta oma kepp ja
 siruta käsi egiptlaste vete kohale, nende jõgede, kanalite, tiikide
 ja kõigi veekogude kohale, et need muutuksid vereks. Siis on kogu
 Egiptusemaal veri, niihästi puu- kui kiviastjais.”

Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda, nagu Issand oli käskinud. Ta
 tõstis kepi üles ning lõi Niiluse jõe vett vaarao ja ta sulaste silma
 ees, ja kõik vesi jões muutus vereks.

Ja kalad jões surid, jõgi haises ja egiptlased ei saanud jõest
 vett juua; ja veri oli kogu Egiptusemaal.

Aga Egiptuse võlurid tegid oma salakunstidega sedasama. Ja
 vaarao süda jäi kõvaks ning ta ei kuulanud neid, nagu Issand oli öelnud.

Ja vaarao pöördus ümber ning läks oma kotta ega võtnud ka
 seda südamesse.

Aga kõik egiptlased kaevasid Niiluse jõe ümbruses joogivett
 otsides, sest nad ei saanud jõe vett juua.

Konnade nuhtlus Möödus seitse päeva Niiluse jõe löömisest Issanda poolt.
Siis Issand ütles Moosesele: „Mine vaarao juurde ja ütle temale:
 Nõnda ütleb Issand: Lase mu rahvas ära minna, et nad mind teeniksid.

Aga kui sa keelad neid minemast, vaata, siis ma nuhtlen kogu su
 maa-ala konnadega.

Niiluse jõgi hakkab kihama konnadest, need tulevad üles ning
 lähevad su kotta ja su magamiskambrisse ja su voodisse, samuti su
 sulaste kodadesse ja su rahva sekka, su küpsetusahjudesse ja leivakünadesse.

Jah, konnad hüppavad sinu ja su rahva ja kõigi su sulaste
 peale.”