Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Mooses ja Aaron vaarao ees Ja seejärel Mooses ja Aaron tulid ning ütlesid vaaraole: „Nõnda
 ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Lase mu rahvas minna, et nad kõrbes
 peaksid mulle püha!”

Aga vaarao vastas: „Kes on Issand, et peaksin kuulama ta sõna ja
 laskma Iisraeli ära minna? Mina ei tunne Issandat ega lase ka
 Iisraeli ära minna!”

Siis nad ütlesid: „Heebrealaste Jumal tuli meile vastu. Lase meid
 minna kolme päeva tee kõrbesse ja ohverdada Issandale, meie Jumalale,
 et tema meid ei tabaks katku või mõõgaga!”

Aga Egiptuse kuningas vastas neile: „Mooses ja Aaron, mispärast
 tahate rahva tööst vabastada? Minge oma töökohustuste juurde!”

Vaarao mõtles: „Vaata, arvukas on nüüd maa rahvas, ja teie tahate
 nad töökohustusest vabastada!”

Ja vaarao käskis selsamal päeval rahva sundijaid ja ülevaatajaid,
 öeldes:

„Ärge koguge ega andke enam rahvale õlgi telliskivide tegemiseks
 nagu varem. Nad mingu ja korjaku ise endile õlgi!

Ja telliskivide määr, mis nad tänini on teinud, pange neile
 peale, ärge seda vähendage, sest nad on laisad! Sellepärast nad
 kisendavad ja ütlevad: Me tahame minna oma Jumalale ohverdama!

Saagu orjus meestele raskemaks, et neil oleks sellega tegemist
 ega kuulataks valekõnesid!”

Ja rahva sundijad ja ülevaatajad läksid välja ning rääkisid
 rahvaga, öeldes: „Nõnda ütleb vaarao: Mina ei anna teile enam õlgi.

Minge ise, võtke endile õlgi, kust aga leiate, ent teie orjusest
 ei vähendata midagi!”

Siis rahvas hajus üle kogu Egiptusemaa korjama kõrsi õlgede asemel.
Ja sundijad kihutasid tagant, öeldes: „Tehke oma töö valmis, oma
 igapäevane jagu nagu siis, kui oli õlgi!”

Ja Iisraeli laste ülevaatajaid, kes vaarao sundijate poolt olid
 pandud nende üle, peksti, öeldes: „Mispärast te ei ole täitnud
 telliskivide määra endiselt, ei eile ega täna?”

Siis Iisraeli laste ülevaatajad tulid ja kisendasid vaarao
 poole, öeldes: „Mispärast sa teed oma sulastega nõnda?

Õlgi su sulastele ei anta, aga siiski öeldakse meile: Tehke
 telliskive! Vaata, su sulaseid pekstakse ja su rahvas teeb pattu!”

Aga tema vastas: „Laisad olete! Te olete laisad, seepärast te
 ütlete: Me tahame minna Issandale ohverdama!

Nüüd minge tööle! Õlgi teile ei anta, aga määratud hulga
 telliskive te peate andma!”

Siis Iisraeli laste ülevaatajad nägid endid olevat täbaras
 olukorras, kui neile öeldi: „Te ei tohi ühelgi päeval vähendada oma
 telliskivide päevaosa!”

Ja kui nad vaarao juurest tulid, siis nad kohtasid Moosest ja
 Aaronit, kes olid neid oodanud,

ja ütlesid neile: „Issand karistagu teid ja mõistku kohut, sest
 te olete meid viinud halba kuulsusesse vaarao ja tema sulaste silmis
 ja neile mõõga meie tapmiseks kätte andnud!”

Moosese palve Siis Mooses pöördus jälle Issanda poole ning ütles: „Issand,
 mispärast sa oled sellele rahvale kurja teinud? Milleks sa siis mind
 oled läkitanud?

Alates sellest, kui ma tulin vaarao juurde sinu nimel rääkima,
 on ta sellele rahvale kurja teinud ja sina ei ole oma rahvast tõesti
 mitte päästnud!”