Piibel.NET
Pauluse kiri filiplasteleFilipi
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tervitus Paulus ja Timoteos, Kristuse Jeesuse sulased, - kõigile Filippis
 olevatele pühadele
 Kristuses Jeesuses ning ülevaatajaile ja abilistele:

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt
 Kristuselt!

Apostli tänu ja eestpalve Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan,
alati igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eestpalvet.
Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest
 päevast tänaseni

ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud
 head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.

Nõnda ju ongi õige mul teist kõigist mõelda, sest teie olete minu
 südames. Kui ma siis olen ahelais või kui ma kostan evangeeliumi eest
 ja seda kinnitan, olete teie kõik kaasosalised mulle antud armus.

Sest Jumal on mu tunnistaja, kuidas ma teid kõiki igatsen
 Kristuse Jeesuse südamlikkusega.

Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam
 kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises

olulise kindlaksmääramiseks, et te oleksite puhtad ja
 laitmatud Kristuse päevani,

täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi,
 Jumala kirkuseks ja kiituseks.

Pauluse igatsusest saada Kristuse juurde Vennad, ma tahan, et te teaksite: see, mis minuga on toimunud,
 on evangeeliumile tulnud pigem kasuks,

nii et kogu kohtukojale ja kõigile muudele on saanud avalikuks,
 et ma olen vangis Kristuse pärast.

Enamik vendi Issandas on söandanud mu vangipõlve tõttu hakata
 veel suurema julgusega ja kartmatumalt rääkima Jumala sõna.

Mõned küll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu pärast,
 mõned aga ka heast tahtest.

Ühed teevad seda armastusest, teades, et ma viibin siin
 evangeeliumi eest kostmiseks,

teised kuulutavad aga Kristust kiusu pärast, mitte puhta
 meelega, arvates võivat suurendada mu vangipõlve viletsust.

Aga mis sellest! Kui Kristust kuulutatakse igal kombel,
 olgu tagamõttega, olgu tõemeeli, siis selle üle ma rõõmustan. Kuid
 tahan ka edaspidi rõõmustada,

sest ma tean, et see tuleb mulle päästeks teie eestpalve ja
 Jeesuse Kristuse Vaimu abi kaudu

minu ootust ja lootust mööda, et ma ei jää häbisse
 milleski, vaid et - nagu alati, nii ka nüüd - Kristus saab täiesti
 avalikult ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi.

Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu!
Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea,
 kumba valida.

Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla
 Kristusega, sest see on väga palju parem,

ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast.
Ja selles veendunult ma tean, et jään elama ja jään teie
 kõikide juurde teie usu edenemiseks ja rõõmuks,

et teie kiitlemine Kristuses Jeesuses rohkeneks minu kaudu
 selle tõttu, et ma tulen tagasi teie juurde.

Õhutus üksmeeleks Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt, et mina, olgu
 tulles ja teid nähes või tulemata jäädes, kuuleksin teie kohta, et te
 püsite ühes vaimus ja ühel meelel, võideldes evangeeliumi usu eest,

ega lase vastastel end heidutada millegagi, mis on
 neile hukatuse, teile aga pääste tähiseks, ning seda Jumalalt.

Sest teile ei ole ju kingitud ainult armu uskuda Kristusesse,
 vaid ka kannatada tema pärast

ning võidelda sedasama võitlust, mida te minust olete näinud ja
 nüüd minust kuulete.