Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Konnade nuhtlus Ja Issand ütles Moosesele: „Ütle Aaronile: Siruta oma käsi kepiga
 välja jõgede, kanalite ja tiikide kohale, ja lase tulla konni
 Egiptusemaale!”

Ja Aaron sirutas oma käe Egiptuse vete kohale ning konnad ronisid
 üles ja katsid Egiptusemaa.

Aga võlurid tegid oma salakunstidega sedasama ja lasksid tulla
 konni Egiptusemaale.

Siis vaarao kutsus Moosese ja Aaroni ning ütles: „Paluge Issandat,
 et ta võtaks ära konnad minu ja mu rahva kallalt, siis ma lasen rahva
 minna Issandale ohverdama!”

Aga Mooses vastas vaaraole: „Osuta mulle seda au: millal ma pean
 palvetama sinu ja su sulaste ning su rahva pärast, et konnad
 kaotataks sinu ja su kodade kallalt, et nad jääksid üksnes jõkke?”

Ja tema vastas: „Homme.” Siis ütles Mooses: „Sinu sõna peale! Et sa
 teaksid, et keegi ei ole niisugune nagu Issand, meie Jumal.

Konnad eemaldatakse sinu ja su kodade, su sulaste ja su rahva
 kallalt. Nad jäävad üksnes jõkke.”

Siis Mooses läks koos Aaroniga vaarao juurest välja. Ja Mooses
 hüüdis Issanda poole konnade pärast, keda ta oli vaaraole saatnud.

Ja Issand tegi Moosese sõna järgi ning konnad surid kodadest,
 õuedest ja põldudelt,

neid kuhjati hunnikute viisi ja maa hakkas haisema.
Kui vaarao nägi, et ta oli saanud kergendust, siis ta tegi oma
 südame kõvaks ega kuulanud neid - nagu Issand oli öelnud.

Sääskede nuhtlus Siis Issand ütles Moosesele: „Ütle Aaronile: Siruta oma kepp
 välja ja löö maa põrmu, et sellest tuleks sääski kogu Egiptusemaale!”

Ja nad tegid nõnda. Aaron sirutas oma käe kepiga välja ja lõi
 maa põrmu; siis tulid sääsed inimeste ja loomade kallale; kõik maa
 põrm muutus sääskedeks kogu Egiptusemaal.

Ka võlurid tegid oma salakunstidega sedasama, et tekitada
 sääski, aga ei suutnud; ja sääsed olid inimeste ja loomade kallal.

Siis võlurid ütlesid vaaraole: „See on Jumala sõrm!” Aga vaarao
 süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid - nagu Issand oli öelnud.

Parmude nuhtlus Ja Issand ütles Moosesele: „Tõuse hommikul vara ja astu vaarao
 ette, kui ta läheb vee äärde, ja ütle temale: Nõnda ütleb Issand:
 Lase mu rahvas minna ja mind teenida!

Sest kui sa ei lase mu rahvast minna, vaata, siis ma läkitan
 parmud sinu ja su sulaste ja su rahva kallale ning su kodadesse.
 Egiptlaste kojad täituvad parmudega, nõndasamuti ka maapind, millel
 need on.

Aga ma eraldan sel päeval Gooseni maakonna, kus asub mu rahvas,
 nõnda et parme ei tule sinna, selleks et sa teaksid, et mina olen
 Issand keset seda maad.

Ma teen vahe oma rahva ja sinu rahva vahele. Homme sünnib
 see imetegu.”

Ja Issand tegi nõnda: parme tuli rängasti vaarao kotta ja tema
 sulaste kodadesse; ja kogu Egiptusemaal kannatas maa parmude tõttu.

Siis vaarao kutsus Moosese ja Aaroni ning ütles: „Minge ohverdage
 oma Jumalale siin maal!”

Aga Mooses vastas: „Ei ole sünnis nõnda teha, sest see, mis me
 ohverdame Issandale, oma Jumalale, on egiptlastele vastik. Vaata, kui
 me ohverdame seda, mis egiptlaste meelest on vastik, nende silme ees,
 eks nad viska meid siis kividega?

Me tahame minna kolme päeva tee kõrbesse ja ohverdada Issandale,
 oma Jumalale, nagu tema meid on käskinud.”

Ja vaarao ütles: „Ma lasen teid minna ja ohverdada Issandale,
 teie Jumalale kõrbes. Ainult ärge minge väga kaugele. Palvetage minu
 eest!”

Siis ütles Mooses: „Vaata, ma lähen su juurest ja palun Issandat,
 et parmud homme kaoksid vaarao, ta sulaste ja rahva kallalt. Ainult
 ärgu vaarao enam petku, laskmata rahvast minna Issandale
 ohverdama!”

Ja Mooses läks ära vaarao juurest ning palus Issandat.
Ja Issand tegi Moosese sõna järgi ning kaotas parmud vaarao, ta
 sulaste ja rahva kallalt; ühtainsatki ei jäänud alles.

Aga vaarao tegi oma südame kõvaks ka seekord ega lasknud rahvast
 minna.