Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
25Templi lauljad ja mängijad Ja Taavet ning väepealikud eraldasid teenistuse tarvis
 Aasafi, Heemani ja Jedutuuni pojad, kes kannelde, naablite ja
 simblitega pidid kuulutama. Ja see on meeste nimestik, kes seda
 teenistust toimetasid:

Aasafi poegadest: Sakkur, Joosep, Netanja ja Asareela -
 Aasafi pojad Aasafi juhatusel, kes ise kuninga juhatusel mängis.

Jedutuunist: Jedutuuni pojad Gedalja, Seri, Jesaja,
 Hasabja, Mattitja kuuekesi; need olid kanneldega oma isa
 Jedutuuni juhatuse all, kes Issandale tänu ja kiitust mängis.

Heemanist: Heemani pojad Bukkija, Mattanja, Ussiel, Sebuel,
 Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser,
 Josbekasa, Malloti, Hootir, Mahasiot;

need kõik olid kuninga nägija Heemani pojad, vastavalt
 Jumala tõotusele tema sarve ülendada, sest Jumal oli andnud
 Heemanile neliteist poega ja kolm tütart.

Need kõik saatsid oma isa juhatusel Issanda kojas laulu
 simblite, naablite ja kanneldega Jumala koja teenistuses
 kuninga, Aasafi, Jedutuuni ja Heemani juhatusel.

Ja nende arv koos nende vendadega, kes olid õpetatud
 Issandale laulma, kõiki, kes oskasid, oli kakssada
 kaheksakümmend kaheksa.

Nad heitsid liisku teenistuskorra pärast, niihästi noored
 kui vanad, õpetajad koos õpilastega.

Ja esimene liisk Aasafile tuli Joosepile; teine Gedaljale,
 temale, ta vendadele ja poegadele; neid oli kaksteist;

kolmas Sakkurile, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;

neljas Jisrile, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;

viies Netanjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;

kuues Bukkijale, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;

seitsmes Jesareelale, tema poegadele ja vendadele; neid
 oli kaksteist;

kaheksas Jesajale, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;

üheksas Mattanjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;

kümnes Simeile, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;

üheteistkümnes Asarelile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist;

kaheteistkümnes Hasabjale, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist;

kolmeteistkümnes Suubaelile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist;

neljateistkümnes Mattitjale, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist;

viieteistkümnes Jeremotile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist;

kuueteistkümnes Hananjale, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist;

seitsmeteistkümnes Josbekasale, tema poegadele ja
 vendadele; neid oli kaksteist;

kaheksateistkümnes Hananile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist;

üheksateistkümnes Mallotile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist;

kahekümnes Elijatale, tema poegadele ja vendadele; neid
 oli kaksteist;

kahekümne esimene Hootirile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist;

kahekümne teine Giddaltile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist;

kahekümne kolmas Mahasiotile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist;

kahekümne neljas Romamti-Eserile, tema poegadele ja
 vendadele; neid oli kaksteist.