Piibel.NET
Markuse evangeeliumMarkuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Jeesus tervendab halvatu Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi
 kuulda, et ta on kodus.

Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam
 ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna.

Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatut.
Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse
 lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli,
 ja teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas.

Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Poeg, sinu
 patud on sulle andeks antud!”

Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma
 südames:

„Mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat! Kes muu
 võib patte andeks anda kui Jumal üksi?”

Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad
 iseeneses, ja ta ütles neile: „Miks te seda kõike arutate oma südames?

Kumb on kergem, kas öelda halvatule: „Sinu patud on andeks
 antud!” või öelda talle: „Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!”?

Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte
 andeks anda maa peal,” - ta ütles halvatule -

„sinule ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine
 koju!”

Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja
 kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat,
 öeldes: „Sellist asja pole me eluilmaski näinud!”

Jeesus kutsub jüngriks tölneri Ja Jeesus läks taas välja järve äärde ja ta juurde tuli
 suur hulk rahvast ja ta õpetas neid.

Ja edasi minnes nägi Jeesus Leevit, Alfeuse poega,
 tollihoone juures istuvat ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja
 too tõusis ja järgnes talle.

Ja sündis, et Jeesus istus lauas tema kodus ning palju
 tölnereid ja muid patuseid istus koos Jeesuse ja tema
 jüngritega. Sest neid oli palju, kes temaga kaasas käisid.

Ja kui variseride kirjatundjad nägid, et Jeesus sööb koos
 patuste ja tölneritega, ütlesid nad tema jüngritele: „Mis, kas
 ta sööb koos tölnerite ja patustega!”

Seda kuuldes ütles Jeesus neile: „Ei vaja arsti terved,
 vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.”

Paastumise küsimus Johannese jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd
 tuldi ja öeldi Jeesusele: „Miks Johannese jüngrid ja
 variseride jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu?”

Ja Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid või paastuda sel
 ajal, kui peigmees on nende juures!? Niikaua kui peigmees on
 nende juures, nad ei või paastuda.

Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll
 nad siis paastuvad tol päeval.

Keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube,
 muidu paik rebeneb selle küljest, uus vanast, ja auk läheb veel
 suuremaks.

Ja keegi ei kalla värsket veini vanadesse
 nahklähkritesse, muidu vein rebestab lähkrid ning vein ja
 lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse
 lähkritesse.”

Jeesus ja hingamispäev Ja ühel hingamispäeval juhtus Jeesus minema läbi
 viljapõldude ning tema jüngrid hakkasid teed käies viljapäid
 katkuma.

Ja variserid ütlesid talle: „Vaata, nad teevad
 hingamispäeval, mida ei tohi!”

Ja tema ütles neile: „Kas te pole kunagi lugenud, mida
 tegi Taavet, kui tal oli puudus ning tema ja ta mehed olid
 näljas?

Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebjatari ajal
 ning sõi ära ohvrileivad, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale
 preestrite, ja andis ka oma meestele?”

Ja ta ütles neile: „Hingamispäev on seatud inimese jaoks,
 mitte inimene hingamispäeva jaoks;

nõnda on Inimese Poeg ka hingamispäeva isand.”