Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
31Joosua saab Moosese järeltulijaks Ja Mooses läks ning rääkis kõik need sõnad kogu Iisraelile.
Ja ta ütles neile: „Mina olen nüüd sada kakskümmend aastat vana,
 ma ei jaksa enam minna ega tulla; ja Issand on mulle öelnud: „Sina ei
 lähe üle Jordani.”

Issand, su Jumal, läheb ise üle su ees, tema hävitab need rahvad
 su eest ja sina vallutad nad. Joosua, tema läheb üle su ees, nõnda
 nagu Issand on öelnud.

Ja Issand talitab nendega, nagu ta talitas Siihoni ja Oogiga,
 emorlaste kuningatega, ja nende maaga, kelle ta hävitas.

Issand annab nad teie kätte; talitage nendega kogu seaduse
 kohaselt, mille ma teile olen andnud!

Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nende
 ees, sest Issand, su Jumal, käib ise koos sinuga, tema ei lahku
 sinust ega jäta sind maha!”

Ja Mooses kutsus Joosua ning ütles temale kogu Iisraeli silma
 ees: „Ole vahva ja tugev, sest sina pead viima selle rahva maale,
 mille Issand vandega nende vanemaile on tõotanud neile anda, ja sina
 pead andma selle neile pärisosaks!

Ja Issand ise käib su ees, tema on sinuga, tema ei lahku sinust
 ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku!”

Seaduse lugemine Iisraeli ees Ja Mooses pani kirja selle Seaduse ning andis preestritele,
 Leevi poegadele, kes kandsid seaduselaegast, ja kõigile Iisraeli vanemaile.

Ja Mooses käskis neid, öeldes: „Igal seitsmendal aastal,
 vabastusaastal, seatud ajal, lehtmajadepühal,

kui kogu Iisrael tuleb, et ilmuda Issanda, su Jumala ette
 paika, mille ta on valinud, loe seda Seadust kogu Iisraeli ees
 nende kuuldes!

Kogu kokku rahvas, mehed ja naised ja lapsed, ka võõrad, kes on
 su väravais, et nad kuuleksid ja õpiksid ning kardaksid Issandat,
 teie Jumalat, ja teeksid hoolsasti selle Seaduse kõigi sõnade järgi,

ja et nende lapsed, kes seda veel ei tunne, kuuleksid ja
 õpiksid kartma Issandat, teie Jumalat, kogu aja, mis te elate maal,
 kuhu te lähete üle Jordani, et seda pärida.”

Issanda viimased korraldused Moosesele Ja Issand ütles Moosesele: „Vaata, see aeg ligineb, mil sa pead
 surema. Kutsu Joosua ja astuge kogudusetelki, siis ma annan temale
 kohustuse!” Siis Mooses läks koos Joosuaga, ja nad astusid kogudusetelki.

Ja Issand ilmutas ennast telgis pilvesambas, ja pilvesammas
 seisis telgi ukse kohal.

Ja Issand ütles Moosesele: „Vaata, sa lähed magama oma vanemate
 juurde, aga see rahvas võtab kätte ja käib hoorates võõraste jumalate
 järel sellel maal, kuhu ta nüüd jõuab; ta jätab mind maha ja tühistab
 mu lepingu, mille ma temaga olen teinud.

Sel ajal süttib mu viha põlema tema vastu ja ma jätan ta maha
 ning peidan oma palge tema eest ja teda hävitatakse ning teda tabab
 palju õnnetusi ja ahastusi. Sel ajal ta ütleb: „Eks ole need
 õnnetused mind tabanud selle pärast, et mu Jumal ei ole minu keskel?”

Aga sel ajal peidan ma oma palge täiesti kõige selle kurja
 pärast, mis ta on teinud, pöördudes teiste jumalate poole.

Ja nüüd kirjutage endile üles see laul! Õpeta seda Iisraeli
 lastele ja pane see neile suhu, et see laul oleks mulle tunnistajaks
 Iisraeli laste vastu!

Sest ma tahan neid viia sellele maale, mille ma nende vanemaile
 vandega tõotasin, mis piima ja mett voolab. Nad söövad, nende kõhud
 saavad täis ja nad rasvuvad, aga nad pöörduvad teiste jumalate poole
 ja teenivad neid, nad põlgavad mind ja tühistavad minu lepingu.

Kui neid tabavad suured õnnetused ja ahastused, siis kõneleb
 see laul tunnistajana nende vastu, sest see ei tohi ununeda nende
 järglaste suust, sellepärast et ma tunnen nende mõtteid, mis nad nüüd
 mõlgutavad, enne kui ma viin nad maale, mille ma vandega olen
 tõotanud neile anda.”

Ja Mooses kirjutas sel päeval üles selle laulu ning õpetas seda
 Iisraeli lastele.

Ja Issand andis käsu Joosuale, Nuuni pojale, ning ütles: „Ole vahva
 ja tugev, sest sina pead viima Iisraeli lapsed sellele maale, mille
 ma vandega olen tõotanud neile anda, ja mina olen sinuga!”

Ja kui Mooses oli raamatusse täielikult üles kirjutanud selle
 Seaduse sõnad algusest lõpuni,

siis käskis Mooses leviite, kes kandsid seaduselaegast, öeldes:
„Võtke see Seaduse raamat ja pange ta Issanda, oma Jumala
 seaduselaeka kõrvale, et see oleks seal tunnistajaks sinu vastu,

sest ma tunnen sinu vastupanu ja kangekaelsust. Vaata nüüd, mil ma
 veel elan koos teiega, olete te olnud Issandale vastupanijad,
 saati siis pärast minu surma!

Koguge minu juurde kõik oma suguharude vanemad ja ülevaatajad,
 siis ma räägin nende kuuldes need sõnad ja võtan tunnistajaiks nende
 vastu taeva ja maa!

Sest ma tean, et te pärast minu surma käitute väga kõlvatult ja
 lahkute teelt, mille ma teile olen andnud. Aga tulevasil päevil tabab
 teid õnnetus, kui te teete, mis kuri on Issanda silmis, pahandades
 teda oma kätetööga.”

Moosese lahkumislaul Ja Mooses rääkis kogu Iisraeli koguduse kuuldes selle laulu
 sõnad algusest lõpuni: