Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
29Manitsus seaduse järgi elamiseks ja Issanda liit Iisraeliga Ja Mooses kutsus kokku kogu Iisraeli ning ütles neile: „Te olete
 näinud kõike, mida Issand tegi teie silme ees Egiptusemaal vaaraole
 ja kõigile ta sulastele ja kogu ta maale,

neid suuri katsumusi, mida sa nägid oma silmaga, neid suuri
 tunnustähti ja imetegusid.

Aga Issand ei ole tänapäevani teile andnud südant mõistmiseks
 ega silmi nägemiseks ja kõrvu kuulmiseks.

Mina juhtisin teid nelikümmend aastat kõrbes: teil ei kulunud
 riided seljas ega kulunud sul sandaal jalas.

Te ei saanud süüa leiba ega juua veini või vägijooki, et te
 mõistaksite, et mina olen Issand, teie Jumal.

Ja kui te jõudsite siia paika, siis tulid Siihon, Hesboni
 kuningas, ja Oog, Baasani kuningas, sõdima meie vastu, aga me lõime neid.

Ja me võtsime nende maa ning andsime selle pärisosaks
 ruubenlastele ja gaadlastele ja Manasse poolele suguharule.

Seepärast pidage selle seaduse sõnu ja tehke nende järgi, et
 teil oleks kordaminek kõiges, mida te teete!

Te kõik seisate täna Issanda, oma Jumala ees: teie peamehed,
 teie suguharud, teie vanemad ja teie ülevaatajad, kõik Iisraeli mehed,

teie lapsed ja teie naised, samuti võõras, kes on su leeris,
 niihästi su puuraiuja kui su veetooja,

et sa võiksid astuda Issanda, oma Jumala liitu ja tema vandeosadusse,
 mille Issand, su Jumal, täna sinuga teostab,

et täna sind ülendada enesele rahvaks ja et olla sulle
 Jumalaks, nagu ta sulle on öelnud ja nagu ta su vanemaile,
 Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile on vandega tõotanud.

Aga mitte ainult teiega ei tee ma seda liitu ja vandeosadust,
vaid niihästi sellega, kes seisab täna siin koos meiega
 Issanda, meie Jumala ees, kui ka sellega, kes ei ole täna siin koos meiega.

Sest te ise teate, kuidas me elasime Egiptusemaal ja kuidas me
 tulime läbi rahvaste keskelt, keda teiegi läbisite,

ja te nägite nende jäledusi ning ebajumalaid puust ja kivist,
 hõbedast ja kullast, mis neil olid.

Seepärast ärgu olgu teie hulgas meest või naist või suguvõsa
 või suguharu, kelle süda pöördub täna Issanda, meie Jumala juurest,
 et minna teenima nende rahvaste jumalaid; ärgu olgu teie hulgas juurt,
 mis kasvatab mürki ja koirohtu,

ühtegi, kes kuuldes selle sajatuse sõnu, õnnistab südames
 iseennast, öeldes: „Minu käsi käib hästi, isegi kui ma elan
 südamekanguses!” - et juuasaanut ei hävitataks koos janusega.

Issand ei taha temale andeks anda, sest siis suitseb Issanda
 viha ja ägedus selle mehe vastu ja tema peale langevad kõik need
 needused, mis sellesse raamatusse on kirjutatud, ja Issand kustutab
 tema nime taeva alt.

Ja Issand lahutab tema kõigist Iisraeli suguharudest, kurjaks
 saatuseks kõigi selle lepingu needuste järgi, mis sellesse
 Seaduse raamatusse on kirjutatud.

Siis küsib teie järeltulev põlv, teie lapsed, kes tulevad
 pärast teid, ja võõras, kes tuleb kaugelt maalt, kui ta näeb selle
 maa nuhtlusi ja haigusi, millega Issand on pannud selle põdema,

väävlit ja soola - kogu selle pind on tulease, sinna ei külvata
 ja seal ei võrsu ega kasva mitte mingisugust rohtu -, nagu Soodoma ja
 Gomorra, Adma ja Seboimi segipaiskamise puhul, mis Issand oma vihas
 ja raevus segi paiskas,

siis küsivad kõik paganad: „Mispärast on Issand selle maaga
 nõnda talitanud? Mispärast see suur tuline viha?”

Siis vastatakse: „Sellepärast et nad jätsid maha Issanda, oma
 vanemate Jumala lepingu, mille ta nendega tegi, kui ta tõi nad välja
 Egiptusemaalt,

ja et nad läksid ning teenisid teisi jumalaid ja kummardasid
 neid jumalaid, keda nad ei tundnud ja keda ta ei olnud neile andnud,

sellepärast Issanda viha süttis põlema selle maa vastu, lastes
 tulla ta peale kõik need needused, mis sellesse raamatusse on kirjutatud,

ja Issand hävitas nad nende maalt vihas ja raevus ja suures
 meelepahas ning paiskas nad teisele maale, nagu see tänapäeval on.

Varjatu kuulub Issandale, meie Jumalale, aga mis on ilmutatud,
 kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime
 selle Seaduse kõigi sõnade järgi!”