Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
32Assuri sõjakäik Juuda vastu Pärast neid sündmusi ja seda osutatud ustavust tuli Assuri
 kuningas Sanherib ja tungis Juudasse, lõi kindlustatud linnade
 vastu leeri üles ja mõtles need enesele vallutada.

Kui Hiskija nägi, et Sanherib tuleb ja et tema eesmärgiks
 on sõdida Jeruusalemma vastu,

siis ta pidas nõu oma vürstide ja võitlejatega veeallikate
 sulgemiseks, mis olid väljaspool linna; ja temaga oldi nõus.

Siis koguti kokku palju rahvast ja nad sulgesid kõik
 allikad ja jõe, mis maa all voolas, öeldes: „Miks peaksid Assuri
 kuningad, kui nad tulevad, leidma nii palju vett?”

Siis ta kindlustas ennast ja ehitas üles kõik mahakistud
 müüriosad, ehitas kõrgemaks tornid ja väljapoole veel teise
 müüri, kindlustas kantsi, Taaveti linna, valmistas palju
 viskodasid ja kilpe.

Ja ta seadis rahvale sõjapealikud ning kogus need enese
 juurde linna värava väljakule ja kõneles neile julgustavalt,
 öeldes:

„Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge kohkuge Assuri
 kuninga ees ja kogu selle jõugu ees, kes on koos temaga! Sest
 see, kes on meiega, on suurem kui see, kes on temaga.

Temaga on lihane käsivars, aga meiega on Issand, meie Jumal,
 meid aitamas ja meie võitlusi võitlemas.” Ja rahvas toetus Juuda
 kuninga Hiskija sõnadele.

Pärast seda läkitas Assuri kuningas Sanherib, olles ise kogu oma
 väega Laakise all, oma sulased Jeruusalemma Juuda
 kuninga Hiskija juurde ja kogu Jeruusalemmas oleva Juuda juurde
 ütlema:

„Nõnda ütleb Sanherib, Assuri kuningas: Mille peale te
 loodate, et istute sissepiiratud Jeruusalemmas?

Kas mitte Hiskija teid ei ässita, saates teid surema nälga
 ja janusse, kui ta ütleb: Issand, meie Jumal, päästab meid
 Assuri kuninga pihust?

Eks ole Hiskija ise kõrvaldanud tema ohvrikünkad ja
 altarid ning andnud käsu Juudale ja Jeruusalemmale, öeldes: Te
 peate kummardama üheainsa altari ees ja suitsutama selle peal?

Kas te ei tea, mida mina ja mu isad oleme teinud kõigi
 teiste maade rahvastega? Kas nende maade rahvaste jumalad on
 suutnud päästa oma maad minu käest?

Kes kõigist nende rahvaste jumalaist, kelle mu isad
 hävitasid, on suutnud päästa oma rahva minu käest? Kuidas siis
 teie jumal suudab teid päästa minu käest?

Ärge siis nüüd laske endid petta Hiskija poolt ega sel
 viisil ässitada ja ärge uskuge teda, sest mitte ühegi rahva või
 kuningriigi jumal pole suutnud päästa oma rahvast minu ja mu
 isade käest, veel vähem siis teie jumal: ei ta päästa teid minu
 käest!”

Ja tema sulased rääkisid veel rohkemgi Issanda Jumala ja
 tema sulase Hiskija vastu.

Ta kirjutas ka kirju Issanda, Iisraeli Jumala teotamiseks
 ja rääkis tema vastu, öeldes: „Nõnda nagu muude maade rahvaste
 jumalad ei päästnud oma rahvast minu käest, nõnda ei päästa ka
 Hiskija jumal oma rahvast minu käest!”

Ja nad hüüdsid valju häälega juudi keeles müüri peal
 olevale Jeruusalemma rahvale, et neid hirmutada ja kartma panna,
 et nad siis saaksid linna vallutada.

Ja nad rääkisid Jeruusalemma Jumalast nõnda nagu muude
 maade rahvaste jumalaist, kes olid inimeste kätetöö.

Issand päästab Hiskija Aga kuningas Hiskija ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg,
 palvetasid selle pärast ja kisendasid taeva poole.

Siis Issand läkitas ingli, kes hävitas kõik
 sõjakangelased, pealikud ja vürstid Assuri kuninga leeris, ja
 too pidi minema tagasi oma maale, silmad häbi täis. Ja kui ta
 läks oma jumala kotta, siis ta oma lihased järeltulijad lõid
 tema seal mõõgaga maha.

Nõnda päästis Issand Hiskija ja Jeruusalemma elanikud
 Assuri kuninga Sanheribi käest ja kõigi käest ja andis neile
 rahu ümberkaudu.

Ja paljud tõid Jeruusalemma ande Issandale ja kalleid asju
 Juuda kuningale Hiskijale; ja ta tõusis pärast seda kõigi
 rahvaste silmis.

Hiskija haigus Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas; siis
 palvetas ta Issanda poole, kes vastas temale ja andis temale tunnustähe.

Aga Hiskija ei tasunud heategu, mis temale tehti, vaid ta
 süda oli ülbe; seepärast oleks viha pidanud tabama teda, Juudat
 ja Jeruusalemma.

Et aga Hiskija oma südame ülbuses ennast alandas, tema ja
 Jeruusalemma elanikud, siis ei tabanud Issanda viha neid Hiskija
 päevil.

Hiskija valitsemisaeg Ja Hiskijal oli väga palju rikkust ning au; ta hankis
 enesele hõbeda, kulla, kalliskivide, palsamite, kilpide ja
 igasugu kalliste asjade tagavarasid,

ja varaaitu viljasaagi, veini ja õli tarvis, ja lautu
 igasugu loomadele ning tarasid karjadele.

Ta ehitas enesele linnu ja tal oli suur kari lambaid, kitsi
 ja veiseid, sest Jumal andis temale väga suure varanduse.

Ja tema, Hiskija, sulges ka Giihoni vete ülemjooksu ja
 juhtis veed alla lääne poole, Taaveti linna; Hiskijal läks korda
 kõik, mis ta tegi.

Ja samuti siis, kui Paabeli vürstide vahemehed olid läkitatud
 tema juurde küsima tunnustähe asjas, mis maal oli aset leidnud,
 laskis Jumal teda vabalt toimida, kusjuures ta pani teda
 proovile, et teada saada kõike, mis tal südames oli.

Hiskija surm Ja muud Hiskija lood ja tema vagad teod, vaata, need on
 kirja pandud prohvet Jesaja, Aamotsi poja „Nägemustes”, Juuda ja
 Iisraeli Kuningate raamatus.

Siis Hiskija läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti
 Taaveti poegade haudade astangule; kogu Juuda ja Jeruusalemma
 elanikud austasid teda, kui ta oli surnud. Ja tema poeg Manasse
 sai tema asemel kuningaks.