Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
31Paasapüha pidamist jätkatakse Kui see kõik oli lõpetatud, siis läks kogu kohalolev
 Iisrael välja Juuda linnadesse; ja nad purustasid ebaususambad,
 raiusid katki viljakustulbad ning kiskusid maha ohvrikünkad ja
 altarid kogu Juudas, Benjaminis, Efraimis ja Manasses, kuni kõik
 oli hävitatud. Siis läksid kõik Iisraeli lapsed tagasi, igaüks
 oma pärisosale, oma linnadesse.

Hiskija hoolitsus preestrite ja leviitide eest Ja Hiskija seadis preestrite ja leviitide rühmad rühmade
 viisi, igaühe vastavalt teenistusele, mis preestritele ja
 leviitidele oli ette nähtud, tooma põletus- ja tänuohvreid,
 teenima, tänama ja kiitma Issanda leeri väravais.

Ja kuninga poolt oli toetus tema isiklikust omandist
 põletusohvrite tarvis: hommikusteks ja õhtusteks
 põletusohvriteks ja põletusohvriteks hingamispäevil,
 noorkuupäevil ja pühil, nõnda nagu Issanda Seaduses on
 kirjutatud.

Ja ta käskis rahvast, kes elas Jeruusalemmas, anda
 preestritele ja leviitidele nende osa, et nad püsiksid Issanda
 Seaduses.

Ja kui see käsk oli laiali läinud, siis tõid Iisraeli lapsed
 palju uudsesaaki viljast, veinist, õlist ja meest ning igasugu
 põllusaadustest; nad tõid rohkesti kümnist kõigest.

Ja Iisraeli ja Juuda lapsed, kes elasid Juuda linnades,
 needki tõid kümnist veistest ning lammastest ja kitsedest, samuti kümnist
 pühadest andidest, mis olid pühitsetud Issandale, nende
 Jumalale, ja panid selle kuhjadesse.

Nad hakkasid panema kuhjadesse kolmandas kuus ja lõpetasid
 seitsmendas kuus.

Kui Hiskija ja vürstid tulid ning nägid kuhje, siis nad
 kiitsid Issandat ja tema rahvast Iisraeli.

Ja kui Hiskija küsitles preestreid ja leviite nende kuhjade
 kohta,

siis vastas temale ülempreester Asarja, Saadoki soost, ja
 ütles: „Sellest alates, kui Issanda kotta hakati tooma
 tõstelõivu, oleme söönud ja meie kõhud on täis, ja veelgi on
 palju järele jäänud; sest Issand on õnnistanud oma rahvast ja
 nõnda on see suur kogus üle jäänud.”

Siis Hiskija käskis kambrid Issanda kojas korda seada; ja
 kui need olid korda seatud,

siis viidi tõstelõiv, kümnis ja pühad annid hoolsasti
 sisse. Nende ülevaatajaks sai leviit Konanja; ja tema vend Simei
 oli teiseks.

Ja Jehiel, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Joosabad, Eliel,
 Jismakja, Mahet ja Benaja olid ametnikud Konanja ja tema venna
 Simei käe all kuningas Hiskija ja Jumala koja eestseisja Asarja
 määramise kohaselt.

Ja leviit Koore, Jimna poeg, idapoolse värava hoidja, oli
 Jumalale toodavate vabatahtlike andide hooldaja, kes pidi
 jaotama Issanda tõstelõivu ja kõige pühamaid ande.

Ja tema käe all olid Eeden, Minjamin, Jeesua, Semaja,
 Amarja ja Sekanja, kes pidid preestrite linnades ustavalt
 jaotama oma vendadele, niihästi vanemaile kui nooremaile rühmade
 kaupa,

vastavalt nende suguvõsakirja kandmisele, meessoost
 kolmeaastased ja üle selle, kõigile, kes pidid tulema Issanda
 kotta igapäevast teenistuskohustust täitma oma rühmade kaupa.

Ja preestrid kanti suguvõsakirja nende perekondade kaupa,
 aga leviidid, kahekümneaastased ja üle selle, vastavalt nende
 teenistuskohustustele rühmade kaupa.

Nad kanti suguvõsakirja kõigi oma laste, naiste, poegade
 ja tütardega, terve kogudusena, sest oma ametikohustuse tõttu
 said nad pühitsetuiks.

Ja Aaroni poegadel, preestritel, kes elasid oma karjamaalinnade
 väljadel, olid igas linnas nimeliselt määratud mehed,
 kes pidid osa kätte andma igale meesterahvale preestrite hulgas
 ja igale suguvõsakirja kantud leviidile.

Nõnda tegi Hiskija kogu Juudas; ta tegi, mis oli hea, õige ja
 kohus Issanda, tema Jumala ees.

Ja iga tööd, mida ta alustas, et otsida oma Jumalat, olgu
 Jumala koja teenistuses või Seaduse ja käskudega seoses, tegi ta
 kõigest südamest ja see läks tal korda.