Piibel.NET
Toobit
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Toobit õpetab Tobiast Selsamal päeval meenus Toobitile raha, mille ta oli andnud
 Gabaelile Meedia Ragaus.

Ja ta mõtles endamisi: „Ma olen soovinud surra. Miks ma ei kutsu
 oma poega Tobiast, et temale see teatavaks teha, enne kui ma suren?”

Ta kutsus tema ning ütles: „Poeg! Kui ma suren, siis mata mind, ja
 kanna hoolt oma ema eest! Austa teda kogu oma eluajal ja tee, mis on
 temale meelepärane! Ära teda kurvasta!

Mõtle, poeg, et temal on olnud palju hädaohte sind oma üsas
 kandes! Kui ta sureb, siis mata ta minu kõrvale samasse
 hauda!

Iga päev, mu poeg, mõtle Issandale, meie Jumalale, ja ära taha
 pattu teha ega tema käskudest üle astuda! Tee õigust kõigil oma
 elupäevil ja ära käi ülekohtu teedel!

Sest kui sa tõde taotled, siis lähevad su teod korda.
Kõigile, kes õigust teevad, anna oma varandusest almuseid, ja su
 silm ärgu olgu kade, kui sa almuseid annad! Ära pööra oma palet mitte
 üheltki vaeselt, siis ka Jumala pale ei pöördu sinult!

Kui sul palju on, siis anna sellest rohkesti almuseid! Kui sul
 vähe on, siis ära karda anda almuseid sellest vähesestki!

Nõnda sa kogud enesele hea varanduse hädapäevaks.
Sest almus päästab surmast ega lase minna pimedusse.
Almus on hea ohvriand Kõigekõrgema ees kõigile, kes selle
 annavad.

Hoia ennast, poeg, igasugusest hooraelust! Ja ennekõike: võta
 naine oma isade soost! Ära võta võõrast naist, kes ei ole sinu isa
 suguharust, sest meie oleme prohvetite pojad! Noa, Aabraham, Iisak,
 Jaakob, meie isad muistsest ajast - meenuta, poeg - kõik võtsid naisi
 oma sugulaste hulgast, neid õnnistati nende laste läbi ja nende sugu
 pärib maa.

Ja nüüd, poeg, armasta oma vendi ja ära pea südames ennast
 suuremaks oma vendadest ning oma rahva poegadest ja tütardest, et sa
 enesele ei võta naist nende hulgast! Sest kõrkuses on hukatus ja palju
 segadust, ja kõlvatus elus on viletsus ning suur vaesus, sest kõlvatu
 elu on nälja ema.

Ära viivita palgamaksmisega ühelegi inimesele, kes sulle tööd teeb,
 vaid anna see temale otsekohe! Kui sa nõnda Jumalat teenid, siis
 tasutakse sulle. Poeg, valitse iseennast kõigis oma tegudes ja käitu
 korralikult kõigis eluviisides!

Mida sa ise vihkad, seda ära tee kellelegi! Ära joo veini,
 et jääda joobnuks, ja joomapahe ärgu olgu sulle saatjaks sinu teel!

Oma leivast anna näljasele, ja oma riideist alastiolijaile!
 Kõigest, mida sul on küllalt, anna almuseid ja su silm ärgu olgu
 kade, kui sa almuseid annad!

Pane rohkesti leiba õigete hauale, aga ära anna patustele!
Otsi nõu igalt mõistlikult ja ära põlga ühtki kasulikku nõuannet!
Ja kiida alati Issandat Jumalat ning palu temalt, et su teed
 oleksid õiged ja et kõik su teerajad ning kavatsused läheksid korda!
 Sest mitte ühelgi rahval ei ole õiget nõu, vaid Issand ise annab kõike
 head! Tema alandab, keda tahab, nõnda nagu temale meeldib. Ja nüüd,
 poeg, pea meeles minu käsud, ärgu need ununegu sinu südames!

Nüüd räägin ma sulle sellest kümnest talendist hõbedast,
 mille ma andsin hoiule Gabria vennale Gabaelile Meedia Ragaus.

Ära karda, poeg, et oleme vaeseks jäänud! Sinule on küllalt, kui
 sa kardad Jumalat ja hoidud igast patust ning teed, mis on temale
 meelepärane.”