Piibel.NET
Toobit
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Toobiti viimased sõnad Ja Toobit lõpetas oma kiituslaulu.
Ta oli viiekümne kaheksa aastane, kui ta kaotas nägemise, ja
 kaheksa aasta pärast nägi ta jälle. Ta andis almuseid ja kartis alati
 Issandat Jumalat ning tänas teda.

Ta elas väga vanaks. Siis ta kutsus oma poja ja tema pojad ja ta
 ütles temale: „Poeg, võta oma pojad! Vaata, ma olen vanaks saanud ja
 valmis sellest elust lahkuma.

Mine Meediasse, mu poeg, sest ma olen veendunud, et Niineve
 hukkub, nagu prohvet Joona on ütelnud. Meedias on aga rahu kauemat
 aega. Meie vennad, kes kodumaal on, pillutatakse sellelt healt maalt ja
 Jeruusalemm jääb tühjaks. Jumala koda, mis seal on, põletatakse ära ja
 jääb tühjaks tükiks ajaks.

Siis Jumal halastab jälle nende peale ja laseb nad tagasi minna
 nende oma maale. Ja nad ehitavad jälle koja - mitte endisega sarnase - ja
 see jääb, kuni maailma ajastud on täis saanud. Pärast seda nad pöörduvad
 tagasi vangipõlvest ja ehitavad Jeruusalemma toredasti üles. Ja Jumala
 koda seal ehitatakse igaveseks kõigile sugupõlvedele, kuulsusrikkaks
 ehitiseks, nagu prohvetid on sellest kõnelnud.

Ja kõik paganad pöörduvad tõepoolest kartma Issandat Jumalat ja
 matavad maha oma ebajumalad. Kõik paganad kiidavad Issandat.

Tema oma rahvas tänab Jumalat ja Issand ülendab oma rahva. Siis
 rõõmustavad kõik, kes Issandat Jumalat armastavad tões ja õigluses,
 osutades halastust meie vendadele.

Ja nüüd, mu poeg, mine ära Niinevest, sest kindlasti sünnib, nagu
 prohvet Joona on ütelnud.

Sina aga pea Seadust ja käske, ole halastav ja õiglane, et su
 käsi hästi käiks! Mata mind ausasti ja oma ema minu kõrvale! Ärge
 jääge enam Niinevesse!

Mõtle sellele, mu poeg, mida Naadab tegi Ahhiahharosega, oma
 toitjaga, kuidas ta viis tema valgusest pimedusse ja kuidas ta temale
 tasus! Ahhiahharos küll päästeti, teisele aga maksti kätte ja ta pidi
 astuma alla pimedusse. Manasse andis almuseid ja ta päästeti
 surmavõrgust, mis temale oli pandud. Naadab langes aga võrku ja
 hukkus.

Vaadake siis nüüd, lapsed, mida almus suudab ja kuidas õiglus
 päästab!” Seda üteldes heitis ta hinge oma voodis. Ta oli juba
 sada viiskümmend kaheksa aastat vana. Ja nad matsid ta ausasti.

Kui Hanna suri, siis Tobias mattis ta oma isa kõrvale. Siis
 aga läks Tobias koos oma naise ja poegadega Ekbatanasse, oma äia
 Ragueli juurde.

Ja ta sai auga vanaks. Ta mattis ausasti oma naise vanemad ja
 päris nende ning oma isa Toobiti varanduse.

Ta suri Meedia Ekbatanas, olles sada kakskümmend seitse aastat
 vana.

Ja enne surma sai ta kuulda Niineve hukkumisest, mille
 Nebukadnetsar ja Ahasveros vallutasid. Ta võis enne surma rõõmu tunda
 Niineve karistamise pärast.