Piibel.NET
Toobit
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Raafael ilmutab ennast Ja Toobit kutsus oma poja Tobiase ning ütles temale: „Muretse,
 poeg, tasu mehele, kes koos sinuga käis, ja temale tuleb ka lisa
 anda!”

Tobias vastas temale: „Isa, ma ei kanna kahju, kui annan temale
 poole sellest, mida olen kaasa toonud.

Sest tema on mind tervisega sinu juurde toonud, on terveks teinud
 minu naise, on toonud minule raha ja on ka sinu terveks teinud.”

Siis ütles Toobit: „Temal on õigus seda saada!”
Ta kutsus ingli ning ütles temale: „Võta pool kõigest, mida
 olete kaasa toonud!”

Aga ingel kutsus nad kahekesi kõrvale ja ütles neile: „Kiitke
 Jumalat ja tänage teda, andke temale suurt au ja tänage teda kõigi
 elavate ees selle eest, mis ta teile on teinud! Hea on kiita Jumalat
 ja kõrgeks tõsta tema nime, kui te austavalt jutustate Jumala
 tegudest! Ärge kõhelge teda tänamast!

Ilus on pidada salajas kuninga saladust, Jumala tegude avaldamine
 on aga auline. Tehke head, siis ei taba teid kuri!

Hea on palve koos paastumise, almuste ja õiglusega. Parem pisut
 õiglusega kui palju ülekohtuga! Parem on anda almuseid kui koguda
 kulda!

Sest almus päästab surmast ja peseb ära iga patu. Kes annavad
 almuseid ja on õiglased, need elavad kaua,

aga kes pattu teevad, need on omaenese elu vaenlased.
Mina ei taha teie eest midagi varjata. Ma olen ju ütelnud, et
 ilus on pidada kuninga saladust, Jumala tegude avaldamine on aga
 auline.

Ja nüüd, siis kui sina ja sinu minia Saara palvetasite,
 viisin mina teie palve meeldetuletuse Püha ette. Kui sa surnuid matsid,
 siis olin mina nõndasamuti sinu juures.

Kui sa ei kõhelnud tõusmast ja jätsid oma söömaaja, et minna
 surnut matma, siis heategu ei jäänud mulle saladuseks, vaid ma olin
 koos sinuga.

Ja nüüd on Jumal mind läkitanud terveks tegema sind ja sinu
 miniat Saarat.

Mina olen Raafael, üks neist seitsmest pühast inglist, kes
 kannavad ette vagade palved ja käivad Püha auhiilguse ees.”

Siis mõlemad ehmusid ja langesid silmili maha, sest nad
 kartsid.

Aga ta ütles neile: „Ärge kartke, rahu olgu teile! Kiitke
 aga Jumalat igavesti!

Sest mina ei ole tulnud omaenese armu pärast, vaid meie Jumala
 tahtel. Seepärast kiitke teda igavesti!

Kõik need päevad olen ma olnud teile nähtav, aga ma ei ole söönud
 ega joonud, sest teie olete näinud nägemust.

Nüüd tänage Jumalat, sest ma lähen üles selle juurde, kes mind
 on läkitanud! Ja kirjutage raamatusse kõik, mis on sündinud!”

Kui nad üles tõusid, siis nad ei näinud teda enam.
Ja nad ülistasid Jumala suuri ja imelisi tegusid, mida Issanda
 ingel oli neile ilmutanud.