Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Moosese poolt võidetud kuningad Ja need on maa kuningad, keda Iisraeli lapsed lõid ja kelle
 maa nad pärisid sealpool Jordanit, päikesetõusu pool, Arnoni
 jõest kuni Hermoni mäeni ja kogu idapoolsel lagendikul;

Siihon, emorlaste kuningas, kes elas Hesbonis ja valitses
 Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres ja keset orgu, poolt Gileadi
 kuni Jabboki jõeni, mis on ammonlaste maa piiriks,

ja lagendikku kuni Kinnereti järve idakaldani ja kuni
 lauskmaa mere, Soolamere idakaldani Beet-Jesimoti suunas, ja
 lõunas Pisgaa järsandiku all.

Ja Baasani kuninga Oogi maa-ala; Oog oli refalastest järele
 jäänud ja elas Astarotis ja Edreis

ning valitses Hermoni mäge ja Salkat ja kogu Baasanit kuni
 gesurlaste ja maakatlaste maa piirini ja poole Gileadini, Hesboni
 kuninga Siihoni maa piirini.

Issanda sulane Mooses ja Iisraeli lapsed olid neid löönud,
 ja Mooses, Issanda sulane, oli andnud maa omandiks
 ruubenlastele, gaadlastele ja Manasse poolele suguharule.

Joosua poolt võidetud kuningad Ja need on maa kuningad, keda Joosua ja Iisraeli lapsed
 lõid siinpool Jordanit, lääne pool, Baal-Gaadist Liibanoni orus
 kuni Seiri suunas tõusva Paljasmäeni; Joosua andis selle maa
 osade viisi omandiks Iisraeli suguharudele

mäestikus, madalmaal, lagendikul, nõlvakuil, kõrbes ja
 Lõunamaal - hettide, emorlaste, kaananlaste, perislaste,
 hiivlaste ja jebuuslaste maa:

Jeeriko kuningas - üks; Peeteli kõrval oleva Ai kuningas
 - üks;

Jeruusalemma kuningas - üks; Hebroni kuningas - üks;
Jarmuti kuningas - üks; Laakise kuningas - üks;
Egloni kuningas - üks; Geseri kuningas - üks;
Debiri kuningas - üks; Gederi kuningas - üks;
Horma kuningas - üks; Aradi kuningas - üks;
Libna kuningas - üks; Adullami kuningas - üks;
Makkeda kuningas - üks; Peeteli kuningas - üks;
Tappuahi kuningas - üks; Heeferi kuningas - üks;
Afeki kuningas - üks; Saaroni kuningas - üks;
Maadoni kuningas - üks; Haasori kuningas - üks;
Simron-Meeroni kuningas - üks; Aksafi kuningas - üks;
Taanaki kuningas - üks; Megiddo kuningas - üks;
Kedesi kuningas - üks; Karmeli juures oleva Jokneami
 kuningas - üks;

Doori mäeseljakuil oleva Doori kuningas - üks; Galilea
 rahvaste kuningas - üks;

Tirsa kuningas - üks. Kõiki kuningaid kokku -
 kolmkümmend üks.