Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Päike seisab paigal Kui Adonisedek, Jeruusalemma kuningas, kuulis, et Joosua oli
 vallutanud Ai ja oli hävitanud selle sootuks, et nõnda nagu ta
 oli talitanud Jeerikoga ja selle kuningaga, nõnda oli ta
 talitanud ka Aiga ja selle kuningaga, ja et Gibeoni elanikud
 olid Iisraeliga rahu teinud ja nende keskele jäänud,

siis kardeti väga, sest Gibeon oli suur linn nagu mõni
 kuningalinn, Aist suurem, ja kõik selle mehed vaprad.

Ja Jeruusalemma kuningas Adonisedek läkitas ütlema Hebroni
 kuningale Hohamile, Jarmuti kuningale Piramile, Laakise
 kuningale Jaafale ja Egloni kuningale Debirile:

„Tulge üles minu juurde ja aidake mind! Me lööme Gibeoni,
 sellepärast et ta tegi rahu Joosuaga ja Iisraeli lastega.”

Siis nad kogunesid ja tulid üles, need viis emorlaste
 kuningat: Jeruusalemma kuningas, Hebroni kuningas, Jarmuti
 kuningas, Laakise kuningas, Egloni kuningas - nemad ja kõik
 nende sõjaleerid, ja asusid leeri Gibeoni vastu ning sõdisid
 temaga.

Aga Gibeoni mehed läkitasid ütlema Joosuale, kes oli leeris
 Gilgalis: „Ära tõmba oma kätt oma sulaste juurest tagasi! Tule
 ruttu üles meie juurde ja päästa ning aita meid, sest kõik
 emorlaste kuningad, kes elavad mäestikus, on kogunenud meie
 vastu!”

Siis Joosua läks Gilgalist üles, tema ja kõik sõjamehed
 koos temaga, ja kõik vaprad võitlejad.

Ja Issand ütles Joosuale: „Ära karda neid, sest ma annan
 nad sinu kätte; ükski neist ei suuda seista sinu ees!”

Ja Joosua läks äkitselt neile kallale, olles öö jooksul
 Gilgalist üles tulnud.

Ja Issand viis nad segadusse Iisraeli ees, kes valmistas
 neile suure kaotuse Gibeoni juures ja ajas neid taga
 Beet-Hooroni tõusutee suunas ning lõi neid kuni Asekani ja
 Makkedani.

Aga kui nad Iisraeli eest põgenedes olid Beet-Hooroni
 nõlvakul, siis heitis Issand taevast nende peale suuri raheteri, ja
 nii kuni
 Asekani, nõnda et nad surid; neid, kes surid raheteradest, oli
 rohkem kui neid, keda Iisraeli lapsed tapsid mõõgaga.

Siis Joosua rääkis Issandaga sel päeval, kui Issand andis
 emorlased Iisraeli laste kätte, ja ütles Iisraeli nähes:
 „Päike, püsi paigal Gibeonis ja kuu, Ajjaloni orus!”

Ja päike püsis paigal ning kuu jäi seisma, kuni rahvas oli kätte maksnud oma vaenlastele.
 Eks see ole kirja pandud Õiglase raamatus? Ja päike seisis
 keset taevast ega tõtanud loojuma peaaegu kogu päeva.

Ei enne ega pärast ole olnud selle päeva sarnast, et
 Issand oleks võtnud kuulda ühe mehe häält. Aga Issand sõdis
 Iisraeli eest.

Seejärel tuli Joosua ja koos temaga kogu Iisrael tagasi
 Gilgali leeri.

Võit viie kuninga üle Aga need viis kuningat põgenesid ja peitsid endid ühte
 koopasse Makkedas.

Sellest teatati Joosuale ja öeldi: „Need viis kuningat on
 leitud peitu pugenuina ühes koopas Makkedas.”

Siis ütles Joosua: „Veeretage suured kivid koopasuule ja
 pange selle ette mehi neid valvama.

Aga teie ise ärge seiske paigal! Ajage taga oma vaenlasi
 ja hävitage nende järelvägi, ärge laske neid minna nende
 linnadesse, sest Issand, teie Jumal, on andnud nad teie
 kätte!”

Kui siis Joosua ja Iisraeli lapsed olid valmistanud neile
 väga suure kaotuse kuni täieliku hävinguni, pääsenud aga olid
 põgenenud ja jõudnud kindlustatud linnadesse,

tuli kogu rahvas rahuga tagasi Joosua juurde Makkeda
 leeri; ükski ei julgenud oma keelt liigutada kellegi vastu
 Iisraeli laste hulgast.

Siis ütles Joosua: „Avage koopasuu ja tooge need viis
 kuningat koopast välja minu juurde!”

Ja nad tegid nõnda ning tõid koopast välja ta juurde need
 viis kuningat: Jeruusalemma kuninga, Hebroni kuninga, Jarmuti
 kuninga, Laakise kuninga ja Egloni kuninga.

Ja kui nad olid toonud need kuningad Joosua juurde, siis
 kutsus Joosua kõik Iisraeli mehed ja ütles sõjameeste
 pealikuile, kes koos temaga olid võidelnud: „Astuge ligi, pange oma
 jalg neile kuningaile kaela peale!” Ja nad astusid ligi ning
 panid oma jala neile kaela peale.

Ja Joosua ütles neile: „Ärge kartke ja ärge kohkuge, olge
 vahvad ja tugevad, sest nõnda talitab Issand kõigi teie
 vaenlastega, kellega teil tuleb tapelda!”

Ja pärast seda Joosua lõi neid ning surmas nad ja poos nad
 viide puusse; ja nad rippusid puis kuni õhtuni.

Aga päikeseloojakul andis Joosua käsu ja nad võeti puudelt
 alla ning visati sinna koopasse, kuhu nad olid peitu pugenud, ja
 koopasuule pandi suured kivid, mis on seal tänapäevani.

Ja samal päeval vallutas Joosua Makkeda ning lõi
 mõõgateraga seda ja selle kuningat, hävitades sootuks need ja
 kõik hingelised, kes seal sees olid, kedagi säästmata; ja ta
 talitas Makkeda kuningaga, nagu ta oli talitanud Jeeriko
 kuningaga.

Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael Makkedast
 Libnasse ja sõdis Libna vastu.

Ja Issand andis Iisraeli kätte ka selle ja selle kuninga;
 ja Joosua lõi mõõgateraga neid ja kõiki hingelisi, kes seal sees
 olid, kedagi säästmata; ja ta talitas selle kuningaga, nagu ta
 oli talitanud Jeeriko kuningaga.

Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael Libnast
 Laakisesse, piiras seda ja sõdis selle vastu.

Ja Issand andis Laakise Iisraeli kätte, kes vallutas selle
 teisel päeval ja lõi mõõgateraga seda ja kõiki hingelisi, kes
 seal olid, just nagu ta oli talitanud Libnaga.

Siis tuli Geseri kuningas Horam Laakisele appi, aga Joosua
 lõi teda ja tema rahvast, jätmata temale järele ainsatki
 põgenikku.

Ja Laakisest läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael
 Eglonisse, ja nad piirasid seda ning sõdisid selle vastu.

Ja nad vallutasid selle samal päeval ning lõid mõõgateraga
 seda ja kõiki hingelisi, kes seal olid, hävitades need selsamal
 päeval sootuks, just nagu ta oli talitanud Laakisega.

Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael Eglonist üles
 Hebronisse, ja nad sõdisid selle vastu.

Ja nad vallutasid selle ning lõid mõõgateraga selle
 kuningat ja kõiki selle juurde kuuluvaid linnu ja kõiki
 hingelisi, kes seal olid; ta ei jätnud järele ainsatki
 põgenikku, just nagu ta oli talitanud Egloniga; ja ta hävitas
 sootuks selle ja kõik hingelised, kes seal olid.

Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael tagasi
 Debirisse, ja nad sõdisid selle vastu

ning vallutasid selle ja selle kuninga ja kõik selle
 linnad; ja nad lõid neid mõõgateraga ning hävitasid sootuks kõik
 hingelised, kes seal olid, kedagi järele jätmata; ta
 talitas Debiriga ja selle kuningaga, nagu ta oli talitanud
 Hebroniga ja nagu ta oli talitanud Libnaga ja selle kuningaga.

Nõnda lõi Joosua kogu maad, mäestikku ja Lõunamaad,
 madalmaad ja nõlvakuid, ja kõiki kuningaid, säästmata kedagi ja
 hävitades sootuks kõik elavad olendid, nagu Issand, Iisraeli
 Jumal, oli käskinud.

Joosua lõi neid Kaades-Barneast kuni Assani, kogu
 Goosenimaad kuni Gibeonini.

Kõik need kuningad ja nende maad vallutas Joosua ühe
 hoobiga, sest Issand, Iisraeli Jumal, sõdis Iisraeli eest.

Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael tagasi
 Gilgali leeri.