Piibel.NET
Pauluse kiri efeslasteleEfesose
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Õhutus üksmeeleks Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama
 selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud,

kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides
 armastuses,

ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust.
Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma
 kutsumise poolest;

üks Issand, üks usk, üks ristimine,
üks Jumal ja kõikide Isa,
 kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees.

Ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt.
Seepärast ütleb Kiri:
 „Tema on läinud üles kõrgesse, viies vangiviidud vangidena kaasa, ning on andnud inimestele ande.”


  Aga see, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on
 esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse?

Niisiis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles
 üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse.

Tema on see, kes on pannud mõned
 apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned
 karjaseiks ja õpetajaiks,

et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu
 ülesehitamiseks,

kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise
 ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda,

et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab
 iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada,

vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle
 sisse, kes on pea - Kristus.

Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist
 toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel
 viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.

Vanast ja uuest inimesest Ma ütlen seda nüüd ja tunnistan Issandas, et keegi teist ei
 elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles,

olles oma mõtlemisega sattunud pimedusse ning võõrdunud Jumala
 elust neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu.

Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse
 tegema ahnelt kõike roppust.

Teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud,
kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu
 tõde on Jeesuses.

Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana
 loomus, kes laostub petlike himude käes,

ning saada uueks oma mõttelaadilt
ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe
 õiguses ja vagaduses.

Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega,
 sest me oleme üksteise liikmed.

Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie
 vihastumise üle!

Ärge andke ka maad kuradile!
Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd
 oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus.

Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult
 seda,
 mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu.

Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kes on kinnitanud teid oma
 pitseriga lunastuspäevani!

Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele
 eemale koos kogu kurjusega.

Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele,
 nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.