Piibel.NET
Pauluse kiri efeslasteleEfesose
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Jumala elustavast armust Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma
 üleastumistes ja pattudes,

milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti
 viisil,
 kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev
 sõnakuulmatute laste seas;

kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes
 liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest
 viha lapsed nagu teisedki.

Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega
 teinud elavaks oma suure armastuse pärast,
 millega ta meid on armastanud,

kuigi me olime surnud üleastumistes
 - armu läbi te olete päästetud! -,

ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud
 taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses,

et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses
 meie vastu Kristuses Jeesuses.

Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist
 enestest, vaid see on and Jumalalt -,

mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.
Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade
 tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me
 teeksime seda.

Kristuse ühendavast väest Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu
 poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda
 kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu,

- teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli
 kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud
 lootust ega Jumalat siin maailmas.

Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite
 Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi.

Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja
 lõhkunud maha vaheseina - see tähendab vaenu - oma ihu kaudu,

kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua
 eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu,

ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas ihus risti
 kaudu, surmates risti peal vaenu.

Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile,
 kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile,

sest tema läbi on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa
 juurde.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid
 pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed,

ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille
 nurgakiviks on Kristus Jeesus ise.

Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas
ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.