Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Uued käsulauad Tol korral ütles Issand minule: „Raiu enesele kaks kivilauda,
 endiste sarnased, ja tule mu juurde üles mäele! Ja valmista enesele
 puulaegas!

Mina kirjutan laudadele need sõnad, mis olid endistel laudadel,
 mis sa puruks lõid, ja pane need laekasse!”

Siis ma valmistasin akaatsiapuust laeka ja raiusin kaks
 kivilauda, endiste sarnased; siis ma läksin üles mäele ja need kaks
 kivilauda olid mul käes.

Ja tema kirjutas laudadele endise kirja sarnaselt need kümme
 käsusõna, mis Issand oli kogunemispäeval teile kõnelnud mäe peal tule
 seest. Ja Issand andis need mulle.

Siis ma pöördusin ümber, tulin mäelt alla ja panin lauad
 laekasse, mille ma olin valmistanud, ja need jäid sinna, nagu Issand
 oli mulle käsu andnud.

Ja Iisraeli lapsed läksid teele Beerot-Bene-Jaakanist
 Mooserasse. Seal suri Aaron ja ta maeti sinna. Ja tema poeg Eleasar
 sai tema asemel preestriks.

Ja sealt läksid nad teele Gudgodasse, ja Gudgodast Jotbatasse,
 veeojade maale.

Sel ajal eraldas Issand Leevi suguharu kandma seaduselaegast,
 seisma Issanda palge ees, teenima teda ja õnnistama tema nimel kuni
 tänapäevani.

Sellepärast ei ole Leevil osa ega pärandit koos vendadega;
 Issand on tema pärisosa, nagu Issand, su Jumal, temale on öelnud.

Ja ma viibisin mäel niisama kaua kui eelmisel korral,
 nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, ja Issand kuulis mind ka
 seekord: Issand ei tahtnud sind hukata.

Ja Issand ütles mulle: „Võta kätte, käi teele minnes rahva ees,
 et nad läheksid ja päriksid maa, mille ma vandega nende vanemaile
 olen tõotanud neile anda!”

Jumala nõuded Ja nüüd, Iisrael, mida nõuab Issand, su Jumal, sinult muud, kui
 et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja
 armastaksid teda, ja et sa teeniksid Issandat, oma Jumalat, kõigest
 oma südamest ja kõigest oma hingest,

et sa peaksid Issanda käske ja seadusi, mis ma täna sulle
 annan, et su käsi hästi käiks?

Vaata, Issanda, su Jumala päralt on taevas ja taevaste taevas,
 maa ja kõik, mis seal on.

Üksnes sinu vanemaid on Issand eelistanud, armastades neid, ja
 on pärast neid valinud nende soo, see on teid, kõigi rahvaste seast,
 nagu see tänapäeval on.

Lõigake siis ümber oma südame eesnahk ja ärge enam tehke oma
 kaela kangeks,

sest Issand, teie Jumal, on jumalate Jumal ja isandate Isand,
 suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu
 meelehead,

kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab
 võõrast, andes temale leiba ja riiet.

Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptusemaal!
Issandat, oma Jumalat, pead sa kartma, teda pead sa teenima ja
 tema poole hoidma ning tema nime juures vanduma!

Tema on su kiitus ja tema on su Jumal, kes sulle on teinud neid
 suuri ja kohutavaid tegusid, mida su silmad on näinud.

Seitsmekümne hingega läksid su vanemad alla Egiptusesse, aga
 nüüd on Issand, su Jumal, teinud sind rohkuse poolest taevatähtede
 sarnaseks.