Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
11Issanda suured teod Armasta seepärast Issandat, oma Jumalat, ja pea alati, mida
 tuleb pidada, ta määrusi, seadlusi ja käske!

Ja teadke nüüd, sest see ei käi teie laste kohta, kes ei ole
 teadlikud ja kes ei ole näinud Issanda, teie Jumala karistust, tema
 suurust, tema vägevat kätt ja väljasirutatud käsivart,

ega tema tunnustähti ja tegusid, mis ta tegi Egiptuses vaaraole,
 Egiptuse kuningale, ja kogu ta maale,

ega seda, mis ta tegi Egiptuse sõjaväele, selle hobustele ja
 sõjavankritele, kui ta laskis Kõrkjamere vee voolata nende peale, kui
 nad teid taga ajasid ja Issand nad hukkas alatiseks,

ega seda, mis ta tegi teile kõrbes, kuni teie jõudmiseni siia paika,
ega seda, mis ta tegi Daatanile ja Abiramile, Ruubeni poja Eliabi
 poegadele, kui maa avas oma suu ja neelas kogu Iisraeli keskel nemad
 ja nende pered ja telgid ja kõik elusolendid, kes järgnesid neile,

vaid teie silmad on näinud kõiki Issanda suuri tegusid, mis ta on
 teinud.

Tõotatud maa õnnistus Seepärast pidage kõiki käske, mis ma täna teile annan, et te
 saaksite tugevaiks ja läheksite ning päriksite maa, mida te lähete pärima,

ja et te pikendaksite oma päevi sellel maal, mille Issand
 vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile ja nende soole, maa,
 mis piima ja mett voolab!

Sest maa, kuhu sa lähed, et seda pärida, ei ole nagu
 Egiptusemaa, kust te ära tulite, kus sa külvasid oma seemet ja mida
 sa jalaga veeratast tallates kastsid nagu juurviljaaeda,

vaid see maa, kuhu te lähete, et seda pärida, on mägine ja
 oruline maa, mis joob vett taeva vihmast,

maa, mille eest hoolitseb Issand, su Jumal, millel alaliselt,
 aasta algusest aasta lõpuni, viibivad Issanda, su Jumala silmad.

Ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan,
 nõnda et te armastate Issandat, oma Jumalat, ja teenite teda kõigest
 oma südamest ja kõigest oma hingest,

siis annan mina teie maale vihma õigel ajal, varajase ja hilise
 vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, veini ja õli.

Ja ma annan sinu väljal rohtu su loomade jaoks; sina ise sööd
 ja su kõht saab täis.

Hoidke, et teie süda ei laseks ennast meelitada ja et te ei
 kalduks kõrvale ega teeniks teisi jumalaid ega kummardaks neid,

muidu süttib Issanda viha põlema teie vastu ja ta suleb taeva,
 nõnda et vihma ei saja ja maa ei anna saaki, ja te hävite kiiresti
 sellelt healt maalt, mille Issand teile annab!

Ja pange siis need mu sõnad oma südamesse ja hinge, siduge need
 tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel;

õpetage neid oma lastele, rääkides neist kojas istudes ja teed
 käies, magama heites ja üles tõustes!

Ja kirjuta need oma koja piitjalgade ja väravate peale,
et teie ja teie lapsed elaksid sellel maal, mille Issand
 vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile, niikaua kui taevas on
 maa kohal!

Sest kui te tõesti peate kõiki neid käske, mis ma annan teile
 täitmiseks, et te teete nende järgi, armastate Issandat, oma Jumalat,
 käite kõigil tema teedel ja hoiate tema poole,

siis ajab Issand ära kõik need rahvad teie eest ja te alistate
 rahvad, kes on teist suuremad ja vägevamad.

Iga paik kõrbest, kuhu teie jalatald astub, kuulub teile.
 Liibanon jõest, Frati jõest kuni läänepoolse mereni on teie maa-ala.

Ükski ei suuda teile vastu panna; kartuse ja hirmu teie ees
 paneb Issand, teie Jumal, kogu selle maapinna peale, kuhu te astute,
 nagu ta teile on öelnud.

Vaata, ma panen täna teie ette õnnistuse ja needuse:
õnnistuse, kui te kuulate Issanda, oma Jumala käske, mis ma
 täna teile annan,

aga needuse, kui te ei kuula Issanda, oma Jumala käske, vaid
 lahkute teelt, mille ma täna teile määran, ja hakkate käima teiste
 jumalate järel, keda te ei ole tundnud.

Ja kui Issand, su Jumal, sind on viinud sellele maale, mida sa
 lähed pärima, siis jaga õnnistust Gerisimi mäel ja needust Eebali mäel!

Eks ole need teisel pool Jordanit, lääne pool teed päikese loojaku
 suunas lagendikul elavate kaananlaste maal, Gilgali kohal Moore
 tammiku juures?

Sest te olete ületamas Jordanit, et minna pärima maad, mille
 Issand, teie Jumal, teile annab. Ja kui te olete selle pärinud ja
 elate seal,

siis pidage hoolsasti kõiki määrusi ja seadlusi, mis ma
 täna panen teie ette!