Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Käsutäitjad saavad hea maa Pidage hoolsasti kõiki käske, mis ma täna sulle annan, et te
 jääksite elama ja paljuneksite ning läheksite ja päriksite maa, mille
 Issand on vandega tõotanud teie vanemaile!

Ja tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, su Jumal, sind on
 lasknud käia need nelikümmend aastat kõrbes, et sind alandada, et
 sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames: kas sa pead tema
 käske või mitte!

Tema alandas sind ja laskis sind nälgida, ja ta söötis sind
 mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle
 teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab
 kõigest, mis lähtub Issanda suust.

Su riided ei kulunud seljas ega paistetanud su jalg need
 nelikümmend aastat.

Sa pead tundma oma südames, et nagu mees karistab oma poega,
 nõnda karistab sind Issand, su Jumal.

Pea Issanda, oma Jumala käske, käies tema teedel ja kartes teda!
Sest Issand, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate
 ja sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes,

nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude,
 õlipuude ja mee maale,

maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu,
 maale, mille kivid on raud ja mille mägedest sa saad raiuda vaske.

Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat, oma
 Jumalat, hea maa pärast, mille ta sulle andis!

Hoiatus, et ei unustataks Issandat Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata
 tema käsud, seadlused ja määrused, mis ma täna sulle annan,

et kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad
 ning elad neis,

kui su veised, lambad ja kitsed sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb
 ja kõik, mis sul on, kasvab,

et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat,
 oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast,

kes juhtis sind suures ja kardetavas mürkmadudega ja
 skorpionidega kõrbes, põuases paigas, kus ei olnud vett, kes laskis
 sulle vett voolata ränikivikaljust,

kes söötis sind kõrbes mannaga, mida su vanemad ei tundnud, et
 sind alandada ja proovile panna, et viimaks teha sulle head!

Ja ära ütle oma südames: Mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud
 mulle selle varanduse,

vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes
 annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille
 ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!

Aga kui sa unustad Issanda, oma Jumala, ja käid teiste jumalate
 järel ja teenid neid ning kummardad nende ees, siis ma tunnistan täna
 teile, et te tõesti hukkute.

Nagu rahvad, keda Issand teie eest hävitab, nõnda hävite ka
 teie, kui te ei võta kuulda Issanda, oma Jumala häält.